Algemene Beschouwingen Kadernota 2024

Dames en heren,

 

Bij deze algemene beschouwingen concentreert Onafhankelijk Papendrecht zich voornamelijk op het financiële beeld van de gemeente. Hoe gaat het op dit moment en hoe zijn de perspectieven?

 

Het jaar 2022 jaar sloten we af met ruim 11 miljoen in de plus en vorig jaar ook weer met een positief saldo, zij het dat dit enigszins is geflatteerd door incidentele meevallers. Maar als we vooruit kijken naar de jaren die komen pakken zich financiële donderwolken boven de gemeentebegroting samen. En het vervelende is dat dit gevolgen zal hebben, omdat de gemeente geen financieringstekort mag aanhouden.

 

Voor dit jaar knijpt de provincie nog een oogje toe, maar voor de volgende jaren zal er toch echt een sluitende meerjarenbegroting op tafel moeten komen. Het college is daarmee nog niet begonnen en dat vinden wij onverstandig. Immers, het is beter om je voor te bereiden op wat komen gaat. We weten nu al dat de gemeentebegroting vanaf 2026 rode cijfers laat zien. Het is daarom verstandig hierop te anticiperen. We moeten niet lijdzaam afwachten, maar nu alvast de nodige maatregelen nemen. Immers: regeren is vooruitzien.

 

Daarom dienen wij samen met de andere oppositiepartijen drie amendementen[i] in die een halt toeroepen aan de instelling van drie nieuwe ambtelijke functies. Deze week is daarover een persbericht[ii] naar buiten gebracht. Het gaat bij deze ambtelijke functies om beleidsregisseurs en een adviseur. Die kosten samen pakweg vierhonderdduizend euro per jaar. Dat is onverantwoord, zeker als er volgend jaar alweer over bezuinigingen gesproken gaat worden.

 

Wij besteden de middelen liever aan goede voorzieningen, jongerenactiviteiten, scholen, cultuur en sport. Adviseurs en dat soort functies zijn op zich al duur en er komen vaak extra taken bij. Keuzes moeten nou eenmaal worden gemaakt, want we kunnen het gemeenschapsgeld maar één keer uitgeven.

 

We willen voorkomen dat de onroerende zaakbelasting (OZB) weer omhoog gaat. Vergeet niet dat de Papendrechtse inwoner vanaf 2022 al een structurele extra verhoging van de OZB van 15% voor de kiezen kreeg (Kaderbrief 2022, 8 juli 2021). Het college zal in beeld moeten brengen welke maatregelen genomen kunnen worden om de financiële positie naar de toekomst toe op orde te houden.

 

Omdat de huidige economische situatie voor veel inwoners al uitdagend genoeg is, past een extra verhoging van de OZB daar niet bij. Het is dus zaak om bij het opstellen van ombuigingsvoorstellen zeer terughoudend te zijn met keuzes die tot lastverzwaring voor onze inwoners leiden. Samen met de PvdA en D66 dienen we een motie[iii] in: de motie geen verhoging van de Onroerende Zaak Belasting.

 

Bij de commissievergadering over de Perspectiefnota hebben wij de vraag gesteld hoeveel euro de gemeente (nog) kan lenen? Volgens ons zit er een grens aan de leencapaciteit. Het antwoord van het College luidde: “Wanneer een gemeente de kosten van de geldlening structureel kan dekken, zal er geen beperking op de leencapaciteit zijn.”

 

Als we kijken naar het lijstje toekomstige investeringen[iv] als vermeld in de Perspectiefnota dan komen wij uit op ruim € 218 miljoen euro. Waar ligt de grens aan de leencapaciteit van de gemeente? En wat gaat er gebeuren als de gemeente over twee jaar in de rode cijfers duikt?

 

Is er dan nog steeds voldoende leencapaciteit om de kosten van de geldleningen structureel te dekken? Of moet er een prioritering bij het lijstje toekomstige investeringen worden aangebracht?

 

En tot slot ons verzet tegen de komst van de windturbines[v] vlakbij de woonwijken Molenvliet en Wilgendonk. De werkgroep windverkenning J (Alblasserwaard) concludeerde[vi] op 30 mei 2024 afsluitend dat de impact op het authentieke polderlandschap en op de gezondheid van bewoners van Oud-Alblas, Wijngaarden en Papendrecht veel te groot is.

 

Het advies riep op tot het maken van bezwaar tegen de plaatsing van windturbines op locatie J tussen Oud-Alblas en Papendrecht en de smalle strook J vlakbij Wijngaarden. Het is goed dat het College heeft geacteerd, maar het is belangrijk om ook een uitspraak van de raad te vragen. Vandaar dat wij samen met D66 en PvdA de motie Geen windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht indienen.

 

Dank voor uw aandacht.

 

Eindnoten:

[i] Drie amendementen ingediend namens OP D66 PvdA en GroenLinks

[ii] Persbericht OP D66 en PvdA geen nieuwe dure ambtenaren erbij

[iii] Motie geen verhoging van de Onroerende Zaak Belasting

[iv] Vragen over de leencapaciteit van de gemeente

[v] Motie Geen windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht

[vi] Advies over de eventuele plaatsing van windmolens in de Alblasserwaard

Eindnoot 1 - Amendement nr.1
Eindnoot 1- Raad Amendement D66 OP PvdA
Adobe Acrobat document 120.1 KB
Eindnoot 1 - Amendement nr.2
Eindnoot 1- Raad Amendement D66 OP PvdA
Adobe Acrobat document 120.1 KB
Eindnoot 1 - Amendement nr.3
Eindnoot 1- Raad Amendement D66 OP PvdA
Adobe Acrobat document 120.2 KB
Eindnoot 2 - Persbericht bij de amendementen
Eindnoot 2- Persbericht D66 OP PvdA Pape
Adobe Acrobat document 155.4 KB
Eindnoot 3 - Motie geen verhoging van de OZB
Eindnoot 3- Motie extra verhoging OZB ge
Adobe Acrobat document 94.8 KB
Eindnoot 4 - Vragen over de leencapaciteit van de gemeente
Eindnoot 4- 20240628 OP vragen over de l
Adobe Acrobat document 92.2 KB
Eindnoot 5 - Motie geen windturbines bij woonwijken
Eindnoot 5- Motie geen windturbines vlak
Adobe Acrobat document 95.2 KB
Eindnoot 6 - Advies van de werkgroep windturbines
Eindnoot 6- 4a_Advies werkgroep J.pdf
Adobe Acrobat document 4.4 MB
Beraadslagingen tweede termijn maandag 8 juli 2024
Tweede termijn beraadslagingen.pdf
Adobe Acrobat document 73.3 KB