· 

Rol van aerosolen bij virusverspreiding toegegeven, avondklok ingetrokken

Nadat de WHO ten aanzien van aerosolen haar standpunt ingrijpend heeft gewijzigd, is dat ook gebeurd door het CDC in de VS (de Amerikaanse variant van het RIVM). Naar aanleiding daarvan is er een groot artikel in de New York Times verschenen over de basis van de fouten rondom de verspreiding van het virus en hoe men heeft geweigerd het verkeerde standpunt te veranderen. Het is een teken hoezeer in de Westelijke wereld breed onderkend wordt, dat de verspreiding van het virus op een andere manier gaat dan de WHO en de landelijke organisaties, zoals het RIVM, aangaven, namelijk dat het virus zich via grote druppels op korte afstand verspreidt. Met alle gevolgen van dien (zoals ook grote uitbraken in zorginstellingen), en onnodige maatregelen met weinig effect, maar grote nevenschade: het is nu bewezen en geaccepteerd dat het virus  zich voor het overgrote deel verspreidt via inhaleren van zwevende deeltjes, zowel op korte als lange afstand. (Bron: website MDH)

Avondklok is ingetrokken.

Blog op onze website van 23 maart 2021:

Pleidooi OP voor de plaatselijke intrekking van de avondklok

Wij bepleiten de plaatselijke intrekking van de avondklok, aangezien er geen sprake lijkt te zijn van een gezondheidskundige meerwaarde bij de bestrijding van het coronavirus. Het lijkt louter om een disciplinaire maatregel te gaan. Wat ons betreft mag de burgemeester om die reden vandaag de avondklok in Papendrecht intrekken.

 

Want de avondklok biedt ter plaatse namelijk geen meerwaarde. De werking ervan is wetenschappelijk gezien niet bewezen. Daarnaast is van belang dat het tegengeluid dat positief en constructief tegen het regeringsbeleid ingaat meer ruimte krijgt. Zonder uitputtend te zijn, overtreffen de voordelen van intrekking de vele nadelen, zoals de inbreuk op ieders grondrecht.

 

Waarom intrekken?

  1. Als gemeente een statement maken;
  2. Papendrecht staat landelijk op de kaart als voorloper toepassing grondrechten;
  3. We geven aan niet meer in het regeringsbeleid ter zake te geloven;
  4. De avondklok is eerder een disciplinaire maatregel dan een volksgezondheidskundige;
  5. Ruimte voor andere gemeenten om ons te volgen;
  6. Goede impuls voor het intellectuele debat;
  7. Nuancering strafrechtelijk element in het beleid;
  8. Solidair zijn met de vrijheidslievende mensen op het Museumplein.

 

Toelichting

De toegevoegde waarde van de Avondklok is zeer gering. Het RIVM maskeert het zicht op de werkelijkheid met misleidende cijferpresentaties. Het (demissionaire) kabinet heeft verscherpte lockdown maatregelen ingevoerd, die de bewegingsvrijheid van burgers ernstig beperken en die inbreuk maken op de grondrechten. Het wordt als disproportioneel ervaren. De gemeente Papendrecht dient wat ons betreft een rol aan te nemen bij het compenseren van de negatieve effecten van ondoordachte en op angst gebaseerde lockdown maatregelen. Het kabinet geeft aan met nieuwe spoedwetgeving de avondklok te willen behouden.

 

Wij constateren echter dat de reproductiefactor sinds de zomer van vorig jaar niet meer door het aantal ziekenhuisopnames wordt bepaald, maar door het aantal positieve testen (dat afhankelijk is van de testbereidheid), dat er dagen zijn geweest waarbij minder is getest (Kerstdagen, Oud en Nieuw, datalek GGD) en dat het RIVM bij de cijferpresentaties nauwelijks corrigeert op schommelingen bij de tests, waardoor deze de facto onbetrouwbaar zijn om beleid op te baseren. Waarom gaan we er dan mee door? Daarnaast zijn de noodverordeningen en de coronawet bij de coronabestrijding in juridische zin onhoudbaar c.q. twijfelachtig gebleken, waardoor een rommelige (juridische en politieke) situatie is ontstaan. De toegevoegde waarde van de avondklok is eigenlijk nooit aangetoond, terwijl de inbreuk op de burgerlijke grondrechten disproportioneel is. Bovendien is de situatie in Papendrecht niet zo heel erg problematisch.

 

Het lijkt dan ook van belang dat ­ de gemeente Papendrecht een autonome en onafhankelijke positie dient in te nemen, door als eerste overheid voor de grondwettelijke rechten van haar inwoners op te komen, en het (demissionaire) kabinet van haar afkeuring van het gevoerde beleid ter zake in kennis te stellen, teneinde de avondklok op de kortst mogelijke termijn te beëindigen. Het land zal niet vergaan als Papendrecht de avondklok intrekt. Bovendien zal het voor andere gemeenten als een soort van verlichting kunnen zijn om ook het gezonde verstand weer de ruimte te geven. Daarnaast geeft het naar de regio om ons heen een signaal af, dat wij niet langer in de kudde mee gaan lopen als er geen noodzaak toe bestaat.