· 

Vragen over Salafisme in onze gemeente

Het Salafisme is in opmars in Nederland. Wij vragen ons af of het Salafisme ook in opmars is in Papendrecht.

Salafisme is een soort verzamelnaam voor mensen die het liefst terug willen naar de tijd van de profeet Mohammed. Het gaat om ongeveer 50 organisaties in Nederland. Zij hebben hun PR op orde en trekken veel jongeren. Ook ontwikkelen ze bijvoorbeeld eigen Apps.

Ze werven online kinderen in de basisschool leeftijd. Vanaf 6-7 jaar blijken deze kinderen te worden geïndoctrineerd met intolerante opvattingen. Het gaat om Islamitische parttime scholen. Er wordt ook voorlichting gegeven voor ouders. Zij sturen hun kinderen naar deze scholen. De lesorganisaties van de Salafisten zijn professioneel ingericht, vaak professioneler dan de reguliere islamitische scholen.

Undercover journalistiek heeft onthuld hoe het lesmateriaal voor deze minderjarigen is samengesteld. Wat zijn de zorgelijke ontwikkelingen, waarover veel wordt gesproken in de media?

Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Kinderen leren op islamitische basisscholen dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken, dat ze geen kleding van ‘ongelovigen’ mogen dragen en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt.

Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen die wij in onze democratische rechtsstaat absoluut niet kunnen tolereren. De Salafistische aanpak staat diametraal tegenover ons inclusieve denken binnen de kaders van de multiculturele samenleving, waarbij respect en tolerantie leidende begrippen zijn. De vragen die wij aan het College van B&W stellen zijn in eerste aanleg de volgende:

 

1.       Kunt u de gemeenteraad een overzicht geven van het aantal Islamitische organisaties dat in Papendrecht actief is?

2.       Kunt u daarbij per organisatie aangeven om welke soort organisatie het gaat?

3.       Zijn er, voor zover u bekend, Salafistische organisaties actief in Papendrecht?

 

 

Docenten door het hele land verheerlijken een rechtssysteem met straffen uit de sharia.

Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit ‘ongelovige land’ om zich te vestigen in een islamitisch land. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur naar salafistische instellingen die buiten het gebruikelijke onderwijs vallen.

 

Zowel in de politiek als binnen de islamitische gemeenschap is onthutst gereageerd. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en VVD-voorman Klaas Dijkhoff willen de wet aanpassen zodat de onderwijsinspectie kan ingrijpen in het informele onderwijs, terwijl die nu alleen reguliere scholen kan inspecteren. Ook de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageert geschokt. Een sjeik, een imam en een islamdocent, actief in traditionele Marokkaanse moskeeën, noemen de salafistische lessen „afschuwelijk”.

 

Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar onderwijscentra die Salafistisch zijn of sterk door het Salafisme worden beïnvloed, en bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. Docenten door het hele land verheerlijken een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving. Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke mensen ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Daarbij wordt gesteld dat onder meer overspeligen, homoseksuelen, afvalligen en zogeheten ‘tovenaars’ de doodstraf verdienen. Kinderen krijgen invuloefeningen en meerkeuzevragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: „a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.”