Verkeersmaatregelen A15 voor betere doorstroming


De doorstroming van het verkeer op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt verbeterd. Dit heeft Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met de provincie Zuid-Holland en de samenwerkende Drechtsteden afgesproken. De afspraken tussen het Rijk, de provincie en de regio Drechtsteden zijn vandaag vastgelegd tijdens bestuurlijk overleg in Rotterdam.

 

De partijen zetten zich in voor een betere verkeersdoorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht in beide richtingen. In de richting Rotterdam wordt de oprit Sliedrecht-west met de afrit Papendrecht–N3 verbonden. Zo ontstaat er een extra lang vak tussen Sliedrecht en Papendrecht zodat het verkeer makkelijker kan in- en uitvoegen. In de richting Gorinchem-A27 wordt de spitsstrook verlengd van Papendrecht–N3 tot Sliedrecht-oost.

 

Minister Schultz: "Met de maatregelen zorgen we ervoor dat het verkeer vlotter kan doorrijden en gaan we het sluipverkeer op het onderliggende wegennet tegen. Dat is goed voor de bedrijven in de regio en goed voor de leefbaarheid in de gemeenten."

 

Het Rijk investeert ruim 4 miljoen euro, de provincie 3,3 miljoen euro en de regio Drechtsteden 8 ton. Rijkswaterstaat werkt de plannen nu verder uit. Uiterlijk in 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

 

Met dit besluit gaat nu een lang gekoesterde wens van de regio in vervulling. In 2012 leken verkeersmaatregelen nog onhaalbaar. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam besloten echter om gezamenlijk een verkeerskundige studie naar de doorstromingsproblemen te starten. Door deze regionale samenwerking kwam de A15 in 2013 toch weer op de politieke agenda.

 

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland roemt het resultaat: “Dankzij de samenwerking kunnen we nu de A15-fileproblematiek aanpakken en zetten we een belangrijke stap in onze ambitie om de best bereikbare provincie te worden.”

 

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder bereikbaarheid van het Drechtstedenbestuur: “Inwoners in onze regio hebben nu last van sluipverkeer dat zorgt voor overlast en verminderde verkeersveiligheid. Bedrijven lijden economische schade als gevolg van file en vertraging. Met deze maatregelen wordt de bereikbaarheid van de Drechtsteden verder verbeterd. Minder file is bovendien beter voor de luchtkwaliteit. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking met het bedrijfsleven, Rotterdam en de provincie”.