Visie voor de toekomst en program

Snel van A naar B - Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we intussen bereikt?

Resultaat


Een hoogwaardige railverbinding biedt aan gebiedsinwoners een alternatief voor woon-werkverkeer met eigen vervoer en verbindt bestaande en nieuw te bouwen woonwijken met stedelijke centra. Ook zorgt een hoogwaardige railverbinding voor een extra ontsluitingsmogelijkheid van de plaatselijke infrastructuur en worden economische ontwikkelingen en werkgelegenheid bevordert.

Na jarenlang aanhoudend met inbreng en moties te zijn gekomen ging de raad in het najaar van 2023 akkoord met een onderzoek naar de kansen voor dit project.


Aanstelling van een Kinderburgemeester

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we intussen bereikt?

Resultaat


Laat kinderen hun eigen verhaal vertellen. Als we vaker met meer aandacht aan de kinderen zelf vragen wat er leeft, en ervoor zorgen dat zij ons weten te vinden als ze hulp nodig hebben, dan kunnen we een hoop ellende voorkomen. Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters vindt dat het erom gaat om de kinderparticipatie duurzaam te verankeren. En precies dat moeten we ook in Papendrecht gaan doen!

De ruimte en steun die zij daarvoor nodig hebben kunnen wij samen stimuleren. Het NGKb heeft hiervoor samen met kinderen en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de lokale overheid instrumenten ontwikkeld. Bijna honderd Nederlandse gemeenten hebben al een kinderburgemeester. Het wordt wat de fractie van OP betreft tijd dat er ook in Papendrecht een kinderburgemeester aantreedt.

Brief Kinderburgemeester
D11. 20240425 RIB kinderburgemeester 202
Adobe Acrobat document 22.9 KB

Vrij van ongedierte

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we intussen bereikt?

Resultaat


We hebben ons ervoor ingezet dat de overlast van ongedierte bespreekbaar werd. Daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. Nadat er steeds meer meldingen van overlast kwamen hebben we dit probleem weer op de agenda gezet. Ook hebben we een motie gemaakt die destijds nog werd verworpen. Maar inmiddels hebben we een paar stappen in de goede richting kunnen zetten sinds onze vragen over de ongediertebestrijding en wat de gemeente daaraan kan verbeteren. Lees er meer over via deze link.

De APV werd in juni 2024 geactualiseerd en bij deze actualisatie hebben wij het voederverbod in de openbare ruimte door middel van een amendement een plek in de APV gegeven.

 

De argumentatie was dat het beter was om het voederverbod voor het gehele openbare grondgebied van de gemeente Papendrecht te laten gelden. Zonder tussenkomst van aanwijzing locatie door het College. De belangrijkste aangevoerde argumenten waren: duidelijke regelgeving, transparantie van bestuurlijke maatregelen voor iedereen en de bevordering van een grotere mate van effectiviteit bij de handhaving.

Amendement voederverbod (APV)
Amendement 4e wijziging APV OP def.pdf
Adobe Acrobat document 102.3 KB