Woordvoeringen

albert einstein

Algemene Beschouwingen Gemeenteraad 06 juli 2023

Pantser of ruggengraat? Amendement en moties

Algemene Beschouwingen Gemeenteraad 07 juli 2022

Pleidooi voor een cultureel centrum op de Markt, motie Kinderburgemeester.

Algemene Beschouwingen Gemeenteraad 08 juli 2021

Diverse genuanceerde moties met betrekking tot de ombuigingsvoorstellen.

Woordvoering bij de Begroting 2021

Moties PFAS, Steunfonds Corona, Hoogspanningsverbindingen, Jeugdzorg.

Algemene beschouwingen Gemeenteraad 09 juli 2020

Motie om te stoppen met de viruswaanzin.

Algemene beschouwingen Gemeenteraad 18 juli 2019

Uitvoering van beleid kan zoveel beter.

Algemene beschouwingen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 juli 2019

Algemene beschouwingen Gemeenteraad 12 juli 2018

Pleidooi voor veilig water uit de kraan en oprichting van een Mediafonds.

Algemene beschouwingen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden juli 2018

Pleidooi voor een Lightrail verbinding van Papendrecht rechtstreeks naar Rotterdam.

Algemene beschouwingen november 2017

Papendrecht kan zoveel beter.

Algemene beschouwingen juli 2016

Kritisch en betrokken.

Algemene beschouwingen juli 2015

De grenzen van centralisatie komen in zicht.

Algemene beschouwingen november 2014 Deel II

Kritiek op de 'brede middenpartij', de landelijke partijencoalitie die de Papendrechtse politiek verstikt.

Algemene beschouwingen mei 2014 Deel I

Pleidooi voor een Huis van de Democratie.