De tekst van de algemene beschouwingen, uitgesproken in de Raad van maandag 26 mei 2014. We hebben onder andere het volgende voorgesteld:

 

1) het Huis van de Democratie - we willen een spreekuur gaan organiseren op het gemeentehuis, waarin we met inwoners kunnen overleggen over problemen die zij ondervinden of ideeën die zij willen aandragen.

 

2) wij hebben een investeringsimpuls bepleit in de culturele sector, met name in het bibliotheekwezen in onze gemeente.

 

Wij zijn scherp op de vervolgprocedure in de zaak tegen de asbestverwerkingsplannen van Nedstaal. Naar is gebleken is ook TNO als zogenaamd onafhankelijk instituut nauw betrokken bij de plannen. Het beroep wordt aangetekend door de gemeente Alblasserdam. Dat is thans in voorbereiding.

 

Wij hebben bepleit dat de gemeente Papendrecht zich solidair opstelt. Op onze website treft u het radio-interview aan dat de VPRO, het radioprogramma onderzoeksjournalistiek ARGOS, heeft gemaakt en dat uitgezonden werd op zaterdag 17 mei jongstleden.

 

Dit radio-interview is tot stand gekomen via de netwerkcontacten van OP, wij zijn dan ook blij dat het gelukt is dit giga probleem in de landelijke media te introduceren. Asbest is een landelijk vraagstuk, dat om een landelijke oplossing vraagt. Dat kunnen wij in de Drechtsteden, met Nedstaal, zelf niet behappen. Dat is veel te gevaarlijk, voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.

 

OP groeit steeds meer uit tot dé milieupartij van Papendrecht en omgeving. Dat komt omdat wij diep in de dossiers duiken en niet opgeven. Lokale leiders en partijen gaan door waar anderen stoppen. In de bijlage leest u er meer over.

Algemene beschouwingen maandag 26 mei 20
Adobe Acrobat document 219.9 KB