Ruud Lammers

Ik ben gehuwd en vader van twee kinderen. Ik ben zakelijk leider geweest van een professioneel kamerorkest en een professioneel dansgezelschap. Ook heb ik twee nieuwe opera's geproduceerd, een over het boeddhisme en een over de cyborg. Politiek heeft van jongs af aan mijn belangstelling. Afkomstig uit een rood nest ben ik progressief gebleven in de zin dat ik progressie (vooruitgang) in de samenleving wil ondersteunen en mede vormgeven. Het liberale gedachtegoed spreekt mij aan, maar ik vind landelijke partijen die zich liberaal noemen niet altijd liberaal in de goede zin van het woord. Ik ga uit van de vrijheid van elk individu, maar die vrijheid is nooit een totale vrijheid. Je leeft immers met elkaar in onderlinge verbondenheid. Ik ben belijdend doopsgezind. De afgelopen jaren heb ik me met veel liefde en passie zeer actief voor de inwoners van de gemeente Papendrecht ingezet. Ik vind het van belang dat inwoners zeggenschap hebben over hun eigen leefomgeving en daarin ook door de overheid worden ondersteund. Samen met elkaar kunnen wij Papendrecht een stukje beter maken.

 

Mijn motivatie

1. Lammers R (Ruud) (m) 22 oktober 1962 Papendrecht

José van der Tak

Ik ben gehuwd en vader van twee kinderen. Verder ben ik werkzaam als controller bij een grote gemeente en heb ruime ervaring op gebied van financiën in het bijzonder gericht op het sociale domein. Ook ben ik actief als vrijwilliger voor inwoners van Papendrecht die ondersteuning nodig hebben op het gebied van hun thuisadministratie. Mijn afgeronde studies zijn financieel georiënteerd, bedrijfseconomie (HBO) en controlling (WO).

 

Mijn motivatie

2. van der Tak J.G.S. (José) (m) 16 juli 1980 Papendrecht

Hendrika Hoekstra

Mijn motivatie om heel hard te werken voor alle inwoners van Papendrecht komt voort uit een gedrevenheid om onrecht en discriminatie tegen te gaan. Democratie is een zeer belangrijk overleg-, opinie- en besluitvormingsmechanisme en moet wat mij betreft tegen elke eerlijke prijs nagestreefd worden. Wees zuinig op wat je hebt zoals je gezondheid en de natuur. En maak niet stuk wat zeker niet van jou is. Wij hebben de natuur in bruikleen en deze moeten wij zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generaties. Ik heb een grote hekel aan onnodig geld weggooien. Daarnaast heb ik een luisterend oor en zoek ik altijd naar oplossingen voor die mensen die hulp nodig hebben, om het even om welk probleem het ook gaat. Buiten dat ik me heb ingezet om de Asbestverbranding bij Nedstaal succesvol tegen te gaan, is mijn strijd tegen de overlast die ervaren wordt van de Rivierendriesprong onverminderd doorgegaan voor een beter leef-, woon- en werkklimaat in mijn buurt, de Noordhoek en omgeving. Het mag duidelijk zijn dat ik me zeer inzet voor mens, dier en onze natuur. Mijn motivatie om heel hard te werken voor alle inwoners van Papendrecht komt voort uit een gedrevenheid om onrecht en discriminatie in welke vorm dan ook tegen te gaan. OP doet meer dan welke andere partij aan alles wat ik belangrijk vind, en doet echt wat voor de inwoners van Papendrecht. En daar zal ik graag een bijdrage aan leveren.

Mijn motivatie

3. Hoekstra H.C.T.J. (Hendrika) (v) 27 mei 1961 Papendrecht

Dick Vink

Mijn achtergrond is ondernemer en manager voor projectontwikkeling en vastgoed voor de commerciële sector. Mijn expertise ligt binnen het domein Ruimte met als specialisatie Gezondheid. Specifiek wil ik mij inzetten voor de gezondheid voor de inwoners van Papendrecht op vele gebieden.

 

Mijn motivatie

4. Vink D (Dick) (m) 21 juli 1965 Papendrecht

Kristi Somers

Ik werk als juridisch beleidsmedewerker bij een jeugd GGZ organisatie. Door de decentralisaties is de bureaucratie in de jeugdzorg enorm toegenomen, zijn de budgetten drastisch verlaagd, terwijl de vraag naar jeugdzorg toeneemt. Dit leidt tot een te hoge werkdruk bij de hulpverleners,  lange wachtlijsten en meer crisissituaties. Naast mijn werk zorg ik voor twee dochters met een handicap. Daardoor heb ik veel te maken met WMO, verzekeringen, speciaal onderwijs, leerlingenvervoer en medische zorg. Toegankelijkheid is in veel gevallen nog helemaal geen vanzelfsprekendheid.

Zowel mijn werksituatie als mijn thuissituatie stimuleren mij om politiek actief te zijn en me in te zetten voor een goed sociaal beleid en goede, toegankelijke voorzieningen voor iedere inwoner van Papendrecht. De afgelopen vier jaar ben ik voor Onafhankelijk Papendrecht met veel plezier actief geweest in de Commissie Samenleving als burger raadslid.

 

Mijn motivatie

5. Somers-Sigterman M.C.G. (Kristi) (v) 31 december 1969 Papendrecht

Dick de Wit

Geboren in de oorlog (1943) te Schiedam als oudste zoon van een arbeidersgezin. Hard werken van zijn vader en opa meegekregen; moeder zorgde in het gezin voor de warmte, haar man en haar vier kinderen.

Na de lagere en middelbare school heeft hij zich op financieel vlak gespecialiseerd met als hoogste opleidingsniveau het Staats Praktijk Diploma boekhouden 1 en 2 (SPD 2). Bij zijn laatste werkgever, een holdingmaatschappij met een zestal werkmaatschappijen, bekleedde hij de functie van financial controller en was hij tevens directiesecretaris en secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarnaast was hij directeur van een grondexploitatiemaatschappij.

6. de Wit D.D.N. (Dick) (m) 29 april 1943 Papendrecht

Marianne Rietveld

 

Mevrouw Rietveld heeft vanwege privé omstandigheden besloten zich als kandidaat terug te trekken.

Wij respecteren haar beslissing.

7. M.E.B. (Marianne) (v) 19 november 1980 Papendrecht

Martijn Hardam

Ik ben 19 jaar en ik studeer nog, maar ik wil me graag nuttig maken voor de mensen in de omgeving waar ik woon. Ik wil naast mijn school Onafhankelijk Papendrecht helpen met het verbeteren van Papendrecht. Ik studeer momenteel Information Security Management in Zoetermeer en heb hiervoor de HAVO- Economie & Maatschappij bij het Willem de Zwijger College in Papendrecht doorlopen. Als de jongste kandidaat op de lijst zal ik mij graag gaan inzetten voor een beter contact tussen de lokale politiek en de gemeente en de jongeren in onze gemeente.

 

Mijn motivatie

 

Artikel dat verscheen op de website van Papendrecht.net

8. Hardam M.G.C.H. (Martijn) (m) 24 februari 1999 Papendrecht