· 

Toegevoegde waarde Avondklok zeer gering

De toegevoegde waarde van de Avondklok is zeer gering. Het RIVM maskeert het zicht op de werkelijkheid met misleidende cijferpresentaties. Het kabinet heeft verscherpte lockdown maatregelen ingevoerd, die de bewegingsvrijheid van burgers ernstig beperken en die inbreuk maken op de grondrechten. De gemeente Papendrecht dient een rol aan te nemen bij het compenseren van de negatieve effecten van ondoordachte en op angst gebaseerde lockdown maatregelen. Het kabinet geeft aan met nieuwe spoedwetgeving de Avondklok te willen behouden. Wij constateren echter dat de reproductiefactor sinds de zomer van vorig jaar niet meer door het aantal ziekenhuisopnames wordt bepaald, maar door het aantal positieve testen (dat afhankelijk is van de testbereidheid), dat er dagen zijn geweest waarbij minder is getest (Kerstdagen, Oud en Nieuw, datalek GGD) en dat het RIVM bij de cijferpresentaties nauwelijks corrigeert op schommelingen bij de tests, waardoor deze de facto onbetrouwbaar zijn om beleid op te baseren. Daarnaast zijn de noodverordeningen en de coronawet bij de corona bestrijding in juridische zin onhoudbaar gebleken, waardoor een rommelige (juridische en politieke) situatie is ontstaan. De toegevoegde waarde van de Avondklok is nooit aangetoond, terwijl de inbreuk op de burgerlijke grondrechten disproportioneel is. Het is dan ook onze mening dat ­ de gemeente Papendrecht een autonome en onafhankelijke positie dient in te nemen door als eerste overheid voor de grondwettelijke rechten van haar inwoners op te komen en het kabinet van haar afkeuring van het gevoerde beleid ter zake in kennis te stellen teneinde de Avondklok op de kortst mogelijke termijn te beëindigen.

Als elke seconde telt
2021-02-18 motie OP- Elke seconde telt.p
Adobe Acrobat document 395.3 KB