Dossiers

Uiteraard houdt Onafhankelijk Papendrecht zich bezig met alle zaken die relevant zijn voor Papendrecht. Er is echter een aantal projecten waar wij extra aandacht aan besteden.