Dossiers

Uiteraard houdt Onafhankelijk Papendrecht zich bezig met alle zaken die relevant zijn binnen Papendrecht, echter er zijn altijd een aantal projecten waar wij extra aandacht aan willen besteden. Via de dossierpagina's houden wij u hiervan op de hoogte.

Een aantal partijen is van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van een hoogwaardige spoorverbinding van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam. Recent heeft hierover een bespreking op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-Generaal Mobiliteit, plaatsgevonden. Wij hadden eerder al contact gezocht met het Nederlands Investerings Agentschap in Amsterdam, dat ook bij deze bespreking vertegenwoordigd was. Tijdens deze bespreking kwam een aantal zaken naar voren, zoals het betrekken van partners bij dit project. Denkt u aan de NS, de Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag. Wij hebben het projectplan van de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid ingezien en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Drechtsteden erbij gebaat zijn hierop stevig in te zetten. Lees meer>>

Wij zijn van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van meer stadslandbouwprojecten in de regio Drechtsteden. Bekijk het filmpje en lees er meer over via deze link>>

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt dat er meer BOA's dienen te worden aangesteld. Want als de handhaving er telkens bij inschiet omdat er te weinig capaciteit voorhanden is, bij de politie is daar in Papendrecht sprake van, dan dienen we hier als samenleving in te investeren. Meer blauw op straat>>

Dossier stop de lozingen van giftige stoffen als PFOA, GenX en Perfluoralkylverbindingen (PFAS) in ons leefmilieu. Het RIVM rapporteerde in maart 2016 dat in een gebied direct rond de fabriek in Dordrecht langdurige blootstelling aan PFOA had plaatsgevonden en dat hierbij "gezondheidseffecten, zoals op de lever, niet uit te sluiten zijn". Naar aanleiding hiervan besloten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht om aanvullend onderzoek te gaan doen, waaronder een steekproef onder omwonenden om de berekende concentratie PFOA in het bloed te controleren en metingen in drinkwater. Hieronder kunt u de trailer van "An Environmental Crime" bekijken.