Dossiers

Uiteraard houdt Onafhankelijk Papendrecht zich bezig met alle zaken die relevant zijn binnen Papendrecht, echter er zijn altijd een aantal projecten waar wij extra aandacht aan willen besteden. Via de dossierpagina's houden wij u hiervan op de hoogte.

Een prachtige kans om te vergroenen! Papendrecht kan zich aanmelden voor de aanleg van drie minibossen. Een prachtige kans om te vergroenen op een praktische manier die al uitvoerig is getest. Een mini-bos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Lees meer>>

Een aantal partijen is van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van een hoogwaardige spoorverbinding van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam. Recent heeft hierover een bespreking op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-Generaal Mobiliteit, plaatsgevonden. Wij hadden eerder al contact gezocht met het Nederlands Investerings Agentschap in Amsterdam, dat ook bij deze bespreking vertegenwoordigd was. Tijdens deze bespreking kwam een aantal zaken naar voren, zoals het betrekken van partners bij dit project. Denkt u aan de NS, de Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag. Wij hebben het projectplan van de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid ingezien en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Drechtsteden erbij gebaat zijn hierop stevig in te zetten. Lees meer>>

Wij zijn van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van meer stadslandbouwprojecten in de regio Drechtsteden. Bekijk het filmpje en lees er meer over via deze link>>

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt dat er meer BOA's dienen te worden aangesteld. Want als de handhaving er telkens bij inschiet omdat er te weinig capaciteit voorhanden is, bij de politie is daar in Papendrecht sprake van, dan dienen we hier als samenleving in te investeren. Meer blauw op straat>>