Dossiers

Uiteraard houdt Onafhankelijk Papendrecht zich bezig met alle zaken die relevant zijn binnen Papendrecht, echter er zijn altijd een aantal projecten waar wij extra aandacht aan willen besteden. Via de dossierpagina's houden wij u hiervan op de hoogte.

De Coronavirus crisis - de Spoedwet die de noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s moet vervangen deugt niet, want zowel de gemeenteraden als de Eerste en Tweede Kamer hebben veel te weinig invloed. Lees er meer over>>

 

De fractie van OP heeft een noodfonds voorgesteld om mensen, instellingen en bedrijven snel te kunnen helpen. Lees er meer over>>

Energieregio’s – dat zijn clusters gemeenten die een energiestrategie moeten opleveren – hebben geen staatsrechtelijke status en zijn niet wettelijk gebonden aan het halen van landelijke doelen. de ‘Energieregio’s staan niet in de wet’. Het optuigen van energieregio’s past in een trend, waarin het Rijk gemeenten steeds meer als uitvoeringsorganisaties beschouwt. Het Rijk zegt tegen gemeenten: ga maar samen met provincies en waterschappen uitzoeken waar groene energie kan. Dat begint vrijwillig. Maar als gemeenteraden zeggen: het gaat toch niet lukken, we willen het anders, dan volgt er dwang om toch windmolens te plaatsen. In het in 2019 gesloten Klimaatakkoord staat 35 terawattuur – zoveel duurzame stroom moet vanaf 2030 jaarlijks op Nederlands grondgebied worden opgewekt. Het getal is een abstractie. Concreet betekent het dat er de komende jaren ergens in Nederland plek moet worden gevonden voor duizenden hectares zonneweides en honderden hoge windmolens. Uit een recent arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 blijkt dat zon- en windparken onder de Europese richtlijnen vallen. Lees er meer over>>

Een prachtige kans om te vergroenen! Papendrecht kan zich aanmelden voor de aanleg van drie minibossen. Een prachtige kans om te vergroenen op een praktische manier die al uitvoerig is getest. Een mini-bos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Lees meer>>

Een aantal partijen is van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van een hoogwaardige spoorverbinding van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam. Recent heeft hierover een bespreking op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-Generaal Mobiliteit, plaatsgevonden. Wij hadden eerder al contact gezocht met het Nederlands Investerings Agentschap in Amsterdam, dat ook bij deze bespreking vertegenwoordigd was. Tijdens deze bespreking kwam een aantal zaken naar voren, zoals het betrekken van partners bij dit project. Denkt u aan de NS, de Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag. Wij hebben het projectplan van de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid ingezien en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Drechtsteden erbij gebaat zijn hierop stevig in te zetten. Lees meer>>

Wij zijn van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van meer stadslandbouwprojecten in de regio Drechtsteden. Bekijk het filmpje en lees er meer over via deze link>>

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt dat er meer BOA's dienen te worden aangesteld. Want als de handhaving er telkens bij inschiet omdat er te weinig capaciteit voorhanden is, bij de politie is daar in Papendrecht sprake van, dan dienen we hier als samenleving in te investeren. Meer blauw op straat>>

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Papendrecht? Lees er meer over>>

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht blijft zich met vereende krachten inzetten voor een beter leefklimaat in onze gemeente. We verwelkomden onze nieuwe (waarnemend) burgemeester: Annemiek Jetten