Dossiers

Uiteraard houdt Onafhankelijk Papendrecht zich bezig met alle zaken die relevant zijn binnen Papendrecht, echter er zijn altijd een aantal projecten waar wij extra aandacht aan willen besteden. Via de dossierpagina's houden wij u hiervan op de hoogte.

Een aantal partijen is van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van een hoogwaardige spoorverbinding van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam. Recent heeft hierover een bespreking op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-Generaal Mobiliteit, plaatsgevonden. Wij hadden eerder al contact gezocht met het Nederlands Investerings Agentschap in Amsterdam, dat ook bij deze bespreking vertegenwoordigd was. Tijdens deze bespreking kwam een aantal zaken naar voren, zoals het betrekken van partners bij dit project. Denkt u aan de NS, de Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag. Wij hebben het projectplan van de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid ingezien en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Drechtsteden erbij gebaat zijn hierop stevig in te zetten. Lees meer>>

Wij zijn van plan in deze bestuursperiode werk te maken van de komst van meer stadslandbouwprojecten in de regio Drechtsteden. Bekijk het filmpje en lees er meer over via deze link.