Plan nu alvast ondertunneling N3 rivier de Merwede

Papendrecht, 10 januari 2017

 

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden, zoals de gemeente Papendrecht, aan ruimtelijke projecten en programma's. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten. In de regio Drechtsteden vindt overleg plaats tussen gemeenten, de Provincie en Rijkswaterstaat met betrekking tot infrastructuur, verkeer, milieu en duurzaamheid.

 

Tijdens de commissie ABZ van maandag 9 januari jl. heeft Onafhankelijk Papendrecht naar voren gebracht dat het nu hét moment is om als gemeente Papendrecht in bovengenoemd overleg in te brengen dat ondertunneling van de N3 ter hoogte van de huidige Merwede brug een serieus te onderzoeken optie dient te zijn. Een aantal zaken kan hierbij in aanmerking worden genomen:

 

  1. Tegengaan van (een toename van) overlast door geluid en (fijn-)stof bij de inwoners van Huys de Merwede en inwoners in de directe omgeving. De huidige brug levert veel geluids- en stofoverlast op en de realistische verwachting is dat deze overlast toeneemt als de intensiteit van het verkeer toeneemt.
  2. Tegenaan van de flessenhals die de huidige brug in de nabije toekomst (nog meer dan al te doen gebruikelijk) zal worden. Dit als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit van de A15, het verbeteren van het knooppunt A15-N3, de verbreding van de N3, met aansluiting op de A15 en de A16, gepland in 2018/2019, de aanleg van spitsstroken op de Noord- en Zuidbaan van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost (gepland in 2019-2020). Het onderhoud van het asfalt op de N3 vraagt om aandacht. Over enkele jaren (2019) staat een grootschalige aanpak van de N3 op het programma. Naast een nieuw wegdek is ook een nieuwe fundering nodig.
  3. Verhoging van de dijken om de Alblasserwaard beter tegen het water te kunnen beschermen. Bij een te verwachten aanpassing van de dijken langs de rivier met bijbehorende werkzaamheden kan ondertunneling nu alvast planologisch zodanig worden ingebed dat plannen beter op elkaar zullen zijn afgestemd waardoor efficiëntie- en kostenvoordelen kunnen worden behaald.
  4. Verplaatsing van de gevaarlijke stoffen route over de N3, zodat de aanpalende woonwijken er qua veiligheid op vooruit kunnen gaan. Een onderzoek instellen naar een alternatieve route voor gevaarlijke stoffen.
Persbericht
0060 Persbericht OP inzake brug Merwede
Adobe Acrobat document 238.1 KB

Het verkeer staat vaak vast als de brug open is. (Foto: Fons Bothof).
Het verkeer staat vaak vast als de brug open is. (Foto: Fons Bothof).