Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam als Kaderstellend Project van de gemeenteraad

Gemeenteraad 14 september 2023

Wij willen gezamenlijk bestuurlijke stappen zetten om draagvlak te creëren voor de Lightrail. De gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Molenlanden tellen samen ruim 140 duizend inwoners. Deze regio zou met een hoogwaardige railverbinding kunnen worden aangesloten op het Rotterdamse spoornet. Via Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk naar Rotterdam. De voordelen van een nieuwe hoogwaardige railverbinding zijn (zonder uitputtend te zijn): een betere, snellere en comfortabelere verbinding met de regio Rotterdam / Rijnmond / Randstad en een impuls aan de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid, passend in het energie- en duurzaamheidsbeleid van de overheid. Een hoogwaardige railverbinding biedt aan gebiedsinwoners een alternatief voor woon-werkverkeer met eigen vervoer (auto) en verbindt bestaande en nieuw te bouwen woonwijken met stedelijke centra. Ook zorgt een hoogwaardige railverbinding voor een extra ontsluitingsmogelijkheid van de plaatselijke infrastructuur.

Printbare versie
25092020 Kaderstellend Project Lightrail
Adobe Acrobat document 851.3 KB

In 2018 heb ik gesproken met ambtenaren van de Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-generaal Mobiliteit, over de kansen (nut en noodzaak) voor de aanleg van een Lightrail verbinding van Papendrecht naar Rotterdam. Dat was bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna heb ik de zaak aanhangig gemaakt in de Drechtraad en bij Wouter Kolff. De Drechtsteden kozen voor versterking spoorzone Rotterdam Dordrecht Breda. De noordflank van de Drechtsteden moet echter verder worden ontwikkeld. Doortrekken van de MerwedeLingeLijn staat opgenomen in de visie op het openbaar vervoer die nog door de Drechtraad werd vastgesteld.

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben een studie gedaan naar een verbinding van Rotterdam Alexander via Krimpen aan den IJssel, Kinderdijk naar Alblasserdam en Papendrecht.

Er wordt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw over gesproken een snelle railverbinding aan te leggen. Het is er alleen nog niet van gekomen.