Cultureel Centrum bij de Meent

Aanzet tot debat over een Cultureel Centrum, waarbij alle culturele functies onder één dak komen (in overeenstemming met de wens van de culturele instellingen in Papendrecht)

Aan de gemeenteraad en het college van B&W en aan de inwoners van Papendrecht

Betreft: gewenst debat over de richting van de stedelijke ontwikkeling van het centrumgebied Markt – kaderstellend

  • Wat willen wij met het centrum?

Het moet leefbaarder worden, er moet wat te doen zijn buiten het doen van boodschappen en winkelen om. Kaderstellend willen wij graag een debat met elkaar voeren over de inrichting van de Markt en welke functies daar gehuisvest zouden moeten worden. Onze gedachten gaan uit naar een nieuw te bouwen cultureel centrum, naast het gemeentehuis. Met een cultureel centrum kunnen alle culturele functies worden samengebracht en kan er een pluriform en divers aanbod van kunst en cultuur worden gerealiseerd waardoor het centrum van Papendrecht gaat leven waar het nu (’s avonds) een doodse boel is. Het is wetenschappelijk uitgezocht dat (economische) multipliereffecten op de lokale en regionale economie van met name investeringen in cultuur zeer hoog zijn. Dat betekent dat van elke geïnvesteerde euro in een cultureel centrum een veelvoud per geïnvesteerde euro terug komt in de lokale economie. Daarnaast gaat er een magneetfunctie van uit op wonen, werken, toerisme en in het algemeen een prettig(er) leefklimaat in de Papendrechtse ‘Smart Delta Drechtsteden’.

  • Voorstel

Wij stellen voor om als raad een excursie te maken naar Haarlem om daar eens een dagje te gaan kijken hoe ze dat met de Toneelschuur (thans: de Schuur) hebben aangepakt. Daar hebben ze op de plek van de voormalige Johan Enschedé drukkerij een cultureel centrum neergezet dat ongeveer net zo groot is als de lege plek die wij op ons marktplein beschikbaar hebben. Er werd aan het theater (een middenzaal) een filmzaal, een café en restaurant en kantoorruimten toegevoegd en het is tevens een centrale ontmoetingsplek geworden.

Vertaald naar de Papendrechtse situatie zou je daar overdag alle functies bij kunnen denken die nu deels in de bibliotheek plaatsvinden, zoals cursussen voor ouderen, ontmoetingsmomenten, koffieochtenden, kennis delen, statushouders begeleiding, ondersteuning bij leren lezen, leren de computer te gebruiken, lezingen door auteurs en interessante mensen en ga zo maar verder. In het cultureel centrum kunnen tevens alle kantoren worden opgenomen van de op dit moment versnipperd over Papendrecht gelegen culturele instellingen. Ook zouden er bijvoorbeeld oefenruimtes in kunnen komen voor een orkest als Excelsior. Naar analogie van het Energiehuis in Dordrecht zou je van het cultureel centrum ook een sociale en culturele ontmoetingsplek voor jongeren moeten maken, waar ze naar muziekles gaan, maar ook waar ze samen kunnen spelen, zich ontplooien en relaxen.

  • Voorwaarden

De presentatie van de financieel-economische kengetallen door Deloitte gaf aan dat er voldoende middelen voorhanden zijn om zoiets te gaan onderzoeken en te realiseren. Er is een goede architect nodig en de instellingen moeten er goed bij worden betrokken.

Printbare versie
Cultureel Centrum op de Markt.pdf
Adobe Acrobat document 237.4 KB