Geen windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht is een tegenstander van het plaatsen van grote windturbines in zoeklocatie J omdat dit sterk nadelige consequenties zal hebben voor de gezondheid van de inwoners van met name de wijken Molenvliet en Wilgendonk. Onafhankelijk Papendrecht heeft vragen gesteld, staat in contact met wijkbewoners en spant zich ervoor in de plaatsing tegen te houden. Op onze website is veel informatie te vinden die uitleg geeft over onze standpunten.

Als Onafhankelijk Papendrecht willen wij jullie laten weten dat wij ons verzetten tegen de mogelijke plaatsing van windturbines vlakbij jullie woonwijken. Wij begrijpen jullie zorgen en bezorgdheid over de impact die deze windturbines kunnen hebben op jullie leefomgeving, gezondheid en woongenot. Teken de petitie.

Het is van groot belang dat de belangen en wensen van de omwonenden serieus worden genomen en dat er voldoende inspraak en participatie is in dit proces. Wij zullen ons inzetten om jullie stem te vertegenwoordigen en te strijden voor een leefbare en veilige omgeving voor alle inwoners van Papendrecht.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er naar alternatieve oplossingen wordt gezocht die geen negatieve impact hebben op onze woonwijken. Laten we samen opkomen voor onze leefomgeving en de kwaliteit van ons woongebied behouden.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je jouw stem laten horen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken.

Artikelen op de website

Plaats geen 280 meter hoge mega windturbines bij Papendrecht en Oud-Alblas

 

De gemeenten Molenlanden en Gorinchem willen 280 meter hoge windmolens nabij woonwijken (op circa 500 meter) van Papendrecht en Oud-Alblas bouwen. Dit zal overlast veroorzaken. Denk aan slagschaduw, geluid en laagfrequente trillingen. Bovendien zal het landschap drastisch veranderen. Dit is een onverantwoorde locatie. Teken de petitie!

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) komt op voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken, windturbines of zonneparken. Haar missie is om deze groep zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven wanneer zij met plannen voor een park of turbines geconfronteerd worden.

• Het voorzorgsbeginsel werd bij het plaatsen van extra windturbines steeds ondergeschikt gemaakt aan wat men meende dat het ‘Algemeen Belang’ (het klimaat) vereiste. Méér windturbines op land zijn niet meer nodig om onze klimaatdoelen te halen.
• Voorlopig dragen ze bij aan méér CO2-uitstoot dan andere vormen van energie opwek en aan vervuiling met Bisfenol A.
• Ze toch nog op 2x de tiphoogte van woningen zetten en aan een veilige geluidsnorm voldoen zal de rentabiliteit drastisch verlagen, terwijl er minder ruimte overblijft voor woningbouw.

 

Uit de recente cijfers van CBS en RVO en de rapporten van PBL en TNO valt af te leiden dat eind 2023 genoeg zon- en windprojecten op land gereed gekomen zijn, om in 2024 al aan de opdracht voor 2030 te voldoen: namelijk om 35 TWh/jaar op land op te wekken.

• Meer wind op land is niet nodig voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050, kannibaliseert wind op zee, en geeft daardoor extra onbalans en CO2 uitstoot. Er zijn meerdere scenario’s om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook Urgenda heeft geconcludeerd dat meer windturbines op land niet nodig zijn.

Het rapport van de werkgroep
2024-05-30 Def. Rapport werkgroep J Wind
Adobe Acrobat document 1.7 MB
het-eerlijke-verhaal.pdf
Adobe Acrobat document 215.8 KB