· 

OP stelt kritische vragen over windturbines

We werden op de hoogte gesteld van de plannen om windturbines in de polder, ten noorden van Papendrecht, te plaatsen (op grondgebied van de gemeente Molenlanden). Op ongeveer 350 meter van de gemeentegrens van Papendrecht is een zoeklocatie voor 4 tot 6 windturbines van 240 meter hoog gepland. Zeer nadelig voor het woongenot van bewoners en omwonenden in de wijken Wilgendonk en Molenvliet en de rest van Papendrecht. Daarover hebben wij enkele vragen:

 

1.      Wat is op dit moment de status van de besluitvorming?

2.      Heeft Papendrecht enige invloed op deze besluitvorming?

3.      Is het bekend dat het RIVM op het moment onderzoek doet naar de stof Bisfenol A (BPA)? Deze stof is ingedeeld in de categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen.

4.      Blijkens een artikel is Bisfenol A (BPA) in de wateren en in het milieu terecht gekomen die rondom windturbines liggen. We voegen een artikel uit Almere hierover voor u bij. Zou dat ook niet het geval kunnen zijn als de windturbines onverhoopt ten noorden van Papendrecht zouden worden neergezet?

5.      Is het College ermee bekend dat bij slijtage kleine deeltjes Bisfenol A (BPA) in het milieu terecht komen en dat dit schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier?

6.      We kennen in onze omgeving al zoveel vervuiling, denk aan PFAS / Chemours, dit kan er toch niet ook nog een keer bij?

7.      Is het College ermee bekend dat vogels zichzelf doodvliegen op de wieken van grote windturbines?

8.      Is het College ermee bekend dat de wieken slagschaduw veroorzaken en ook een laagfrequent geluid produceren waar omwonenden ernstige hinder van kunnen ondervinden?

9.      Wat is de opvatting van het waterschap met betrekking tot de eventuele plaatsing van windturbines op die locatie?

10.   Worden de omwonenden uit de wijken Wilgendonk en Molenvliet hierover geïnformeerd en zo mogelijk bij bestuurlijke afwegingen actief betrokken (= inwonersparticipatie)?

11.   Is er een communicatieplan opgesteld?

12.   Is het College ook niet van mening dat windturbines op land niet fraai zijn voor het uitzicht en gerekend kunnen worden tot horizonvervuiling?

13.   En hoe verhouden zich deze plannen met het cultuurhistorisch erfgoed van Kinderdijk?

Printbare versie brief met vragen
20240516 OP vragen over windturbines in
Adobe Acrobat document 290.0 KB

Interessante link naar een artikel van 30 oktober 2014!!

Geen windmolens in Alblasserdam op Nieuwland Parc

Printbare versie brief met aanvullende vragen
20240517 OP aanvullende vragen over wind
Adobe Acrobat document 130.6 KB