· 

OP naar de Regiodeal voor de Drechtsteden!

Er is nadrukkelijk besloten om de Regio Deal in te dienen met Gorinchem. Er is in totaal 180 miljoen beschikbaar in deze 3e tranche van Regio Deals voor regio's die opgaven hebben die het best regionaal kunnen worden aangepakt. De deal is om een aantal redenen samen met Gorinchem ingediend:

 

  • De opgaven van Gorinchem komen overeen met de proposities die de Drechtsteden eerder deden.
  • De Drechtsteden willen graag de steun van de provincie, en de provincie wil graag dat Gorinchem ook een deel van het beschikbare geld krijgt.
  • Door de herindelingen van de Alblasserwaard is Gorinchem overgebleven als een kleine gemeente die toch een belangrijke centrumfunctie heeft. Er is speciale zorg voor Gorinchem.

 

Er is samen met allerlei partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijs gewerkt aan deze propositie Regio Deal, die gericht is op de bevordering van de brede welvaart van het gebied. De urgentie van de opgaven vereisen tempo en geld. Zo is er een achterstand in inkomenspositie en een achterstand in sociaaleconomische positie. Er moet geïnvesteerd worden in human capital, om het tekort aan gekwalificeerd personeel in de regio in te lopen. Daarnaast is er een eenzijdig woningaanbod, loopt de bereikbaarheid van de regio tegen de grens aan en er is relatief gezien hoge werkeloosheid en een lage arbeidsparticipatie in de regio. Ook is het imago van het gebied diffuus.

 

De Regio Deal bestaat uit drie pijlers:

  1. Toegepaste innovatie: Er is al veel innovatie in de regio, maar toch zit er weinig structuur in die innovatie. Het lijkt soms wel of innovatie per ongeluk plaatsvindt. Om de innovatie te bevorderen, wordt er ingezet op sterke digitale infrastructuur, de maakfabriek en roadmaps.
  2. Versterken van Human Capital: Het HBO-onderwijs is al 20 jaar weg uit Dordrecht, in de regio wordt dit betreurd. Er is nu een unieke combinatie van hogescholen die een Associate Degree Centrum wil gaan oprichten op het leerpark. Ook moet er een innovatieve MBO campus komen. Het middelbaar onderwijs, het MBO-onderwijs en het HBO-onderwijs moeten gekoppeld kunnen worden met doorlopende leerlijnen. Er is al een koppeling tussen het middelbaar onderwijs en het MBO-onderwijs, maar dit proces moet nog verder verfijnd worden. Ook komt er een stageaanpak om talenten in de regio te houden. Het komt al voor dat bedrijven de studenten die stage lopen ook een baan aanbieden maar dit proces kan verder gestructureerd en gestroomlijnd worden. Ook de participatie van statushouders en 50-plussers past binnen dit thema.
  3. Dynamische oevers: Water moet de kracht worden van de regio. De locaties aan het water moeten aantrekkelijker worden voor bedrijven en woningbouw. De rivier moet meer benaderbaar gemaakt worden en oevers moeten verbonden worden. Ze kunnen veel meer gebruikt worden voor vervoer en recreatie.

 

De Triple Helix samenwerking met Ondernemers, Onderwijs en Overheid is belangrijk voor het realiseren van de ambities. Ze moeten met elkaar samenwerken als ze succesvol willen zijn. Er is met veel partijen samengewerkt om de Regio Deal op te bouwen. Er is een grote lobbygroep ontstaan en een effectief netwerk opgebouwd. Er is steun vanuit Provincie Zuid-Holland en de Economic Development Board voor de Regio Deal.

Themabijeenkomst opgave Werken

Binnen deze pijler zetten we in op 30.000 extra banen voor de regio. Samen met lokale wethouders Economie, ambtenaren en regionale instrumenten als Deal!, de Economic Development Board (EDB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) geven we handen en voeten aan de agenda Economie. Dat doen we thematisch, zoals rondom het maritieme cluster en dat helpt om partnerships aan te gaan met bijvoorbeeld buurgemeenten waarbij het economisch DNA aansluit. Daar is een sterk economisch ecosysteem voor nodig en daarvoor moet het vestigingsklimaat op orde zijn. Dit doen we door innovatie te bevorderen, zoals met het MKB-katalysatorfonds maar ook door ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf op de goede plek zit. Er zijn in de regio al een aantal sterke clusters te onderscheiden, die we hierbij willen versterken.