Tegengaan van de plastic soep? Drink kraanwater!

Schoon drinkwater via de kraan is het beste. Dat gaat de plastic soep in de oceanen tegen en is minder vervuilend dan (bron)water in de bekende plastic flesjes. In de Drechtsteden moeten we er dan wel voor zorgen dat het water dat uit de kraan komt ook echt schoon drinkwater is. Daar valt nog een slag te maken.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is zeer alert als het gaat om ter discussie te stellen wat er nog dient te verbeteren. Er zitten allerlei chemische stoffen in het water, ook al is dat in minieme hoeveelheden, die er feitelijk niet in thuis horen. Vandaar dat wij ervoor pleiten om stoffen als 'GenX' niet meer te laten lozen in het milieu. Stop onmiddellijk met de lozingen van stoffen als 'GenX'.

Maar er zijn nog vele andere chemische stoffen die in het water en daarvan afgeleid ons drinkwater terecht komen die er niet in thuis horen. Het komt er op aan erop te blijven aandringen dat het drinkwater schoner wordt en dat tal van chemische afvalstoffen eruit worden gehaald voordat het de consument bereikt. Dat is een proces dat gaat over bewustwording dat schoon water essentieel is en dat we beter moeten analyseren: want de cocktail aan chemische reststoffen in ons water is schadelijk voor onze gezondheid.