Mammenopfas - onze samenwerkingspartner in Italië

We werken samen met de Italiaanse Mammenopfas (Mamma's tegen PFAS). Zij strijden net als wij voor een PFAS-vrije omgeving en PFAS-vrij leefklimaat. DuPont/Chemours in Dordrecht stuurde regelmatig vrachten met PFAS-afval naar de fabriek Miteni, maar moest dat afval later terugnemen vanwege een faillissement van die fabriek. Dat afval kwam weer terug naar Dordrecht en na enig speurwerk bleek dat het uiteindelijk in de haven van Antwerpen was verbrand.

Wij vinden dat het afval dat bij productieprocessen vrij komt zo veel mogelijk 'on site', dus op het terrein van de fabriek zelf, dient te worden verwerkt. Wij zijn ook de mening toegedaan dat (schadelijk) afval niet zomaar in het milieu geloosd mag worden, nul emissie van (zeer) zorgwekkende stoffen dient de norm te zijn. Dat is overigens in lijn met de vigerende internationale wetgeving. Het is dus zaak er op toe te zien en er daadwerkelijk voor te zorgen dat de wetgeving gevolgd wordt. En dát dient ook voor de overheid te gelden.

Toen PFOA in 2012 werd uitgefaseerd omdat deze stof te boek kwam te staan als 'zeer zorgwekkende stof' (de betekenis hiervan is: extreem gevaarlijk voor de volksgezondheid), kwam de opvolger GenX in beeld. Op dat moment had de overheid (de Provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag) verzuimd grondig te controleren of deze stof niet minstens zo schadelijk was als zijn voorganger PFOA.

Het duurde vervolgens zeven jaar totdat (dus pas in 2019) ook GenX op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen werd gezet. Al die tijd werden er duizenden kilo's van deze zeer schadelijke PFAS, de zogenaamde 'forever chemicals' in ons leefklimaat geloosd. Kijk naar de gevolgen voor moestuintjes in de omgeving via deze link.