PFAS - GenX Lozingen door Chemours

 

 

 

Bron: website BNNVARA d.d. 17 oktober 2022

‘Chemiefabriek Chemours loosde maandenlang veel meer GenX in water dan toegestaan’

Toch weer veel te hoge maandenlange lozingen in de rivier van (PFAS-) GenX door Chemours in het najaar van 2021. Chemiefabriek Chemours in Dordrecht heeft vorig jaar maandenlang veel meer GenX - een giftige PFAS - in het water geloosd dan is toegestaan. Dat stelt milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht tegenover Zembla. Jonker analyseerde voor Rijkswaterstaat een grote hoeveelheid PFAS-data, onder meer afkomstig van watermeetpunten in de buurt van Chemours. Stroomafwaarts van de fabriek ontdekte hij enorme pieken GenX-concentraties in het water. “Mijn schatting is dat ze in een paar maanden zo’n 150 kilo geloosd hebben.” Chemours mag per jaar slechts vijf kilo in het water lozen. Verantwoordelijk toezichthouder Rijkswaterstaat bevestigt in een reactie de gemeten GenX-concentraties, maar heeft er niet op gehandhaafd. Chemours ontkent te veel te hebben geloosd. Lees er meer over>>

GenX wordt als zeer zorgwekkende stof (ZZS) aangemerkt vanwege mogelijk ernstige effecten op het milieu en de gezondheid van mensen. GenX breekt in het milieu niet af en wordt er onder meer van verdacht kankerverwekkend te zijn. “Er zijn heel veel zorgen over deze stof. Dit zou niet mogen gebeuren”, aldus Jonker.

De hoge concentraties van GenX zijn gemeten bij Brienenoord en Maassluis, tientallen kilometers stroomafwaarts van de Chemoursfabriek. Jonker: “Eind zomer vorig jaar schiet daar opeens de concentratie omhoog. Het is ook niet een eenmalige lozing, maar je ziet de concentratie flink pieken en daarna wat afzakken. Dat betekent dat die lozing meerdere maanden heeft plaatsgevonden.”

Persbericht Onafhankelijk Papendrecht d.d. 1 juli 2020