Welkom op de website van Onafhankelijk Papendrecht

 

Onafhankelijk Papendrecht is een politieke groepering die mensen bundelt die staan voor wat ze zeggen. Wij kijken onbevooroordeeld naar voorstellen en ideeën. Wij zijn deskundig en benaderbaar. Wij zijn betrouwbaar en denken creatief. Wij komen op voor het lokale onafhankelijke belang van de inwoners, instellingen, het bedrijfsleven én de gemeente. Ons motto is: doen wat je zegt! Lees verder hier>>

Motie
Motie

Vergroeningsfonds

Geef een impuls aan de verduurzaming en vergroening van Papendrecht.

Hoe staat het met het Jeugdbeleid?


De Gemeenteraad maakt gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum mogelijk met ingang van 1 januari 2018. De extra geplande 68 parkeerplaatsen in de tuin van de bibliotheek zijn ook daarom niet nodig. Er is dan voldoende parkeercapaciteit voor alle bezoekers beschikbaar.

Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

De zorgwekkende stof GenX is nu ook in het drinkwater aangetroffen. OP pleit voor onmiddellijke stopzetting van de lozingen van deze giftige stof in ons milieu. Lees er meer over via deze link.

'Het is verkeerd dat GenX in ons water zit'Succes Onafhankelijk Papendrecht in de Drechtraad: motie herziening 332 opgelegde boetes in het kader van boetebeleid fraudewet aangenomen.

Met dank aan Pieter van den Berg Fotografie
Met dank aan Pieter van den Berg Fotografie

Beheer van de openbare ruimte moet beter. OP hield een vurig pleidooi.


Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Het College van B&W van de gemeente Papendrecht is van plan de uitbreiding van het bedrijf De Rivierendriesprong via een achterdeur te legaliseren. Lees verder >>

Papendrecht is windmolenvrij dankzij de inzet van Onafhankelijk Papendrecht. Meer informatie en achtergronden leest u hier.

Wij pleiten voor een schone openbare ruimte, zonder hondenpoep in plantsoenen en kinderspeelweiden. Lees verder>>


Filebestrijding dient prioriteit nummer één te zijn, dat kan heel goed samen gaan met maatregelen voor een schoner milieu. Lees verder>>


ons motto

 

Wij zijn een lokale politieke partij die geen financiering krijgt van het Rijk. Wilt u een donatie overwegen? Klik hier. Dank voor uw steun!

Uw raadslid Ruud Lammers
Uw raadslid Ruud Lammers

Doneer voor de campagne!

Doneer voor de campagne!


gemeentelogo

 

 

U kunt hier naar informatie zoeken over de gemeente Papendrecht