Nedstaal fabriek: naar een schoner productieproces toewerken

Antwoorden bevoegd gezag
2016-12-12 Beantwoording vragen ex artik
Adobe Acrobat document 45.6 KB

De antwoorden op onze vragen zijn op 23 december 2016 binnen gekomen. U kunt ze hiernaast (links) alvast lezen.


Staalproducent Nedstaal stopt ermee. Het bedrijf zegt dat het onvermijdelijk is door een combinatie van prijsdruk, een structureel terugvallende vraag en de sombere vooruitzichten voor de nabije toekomst.

 

Twee jaar geleden ging het bedrijf failliet. Daarna werd een doorstart gemaakt met 200 van de 280 werknemers. Maar nu trekt de leiding van het bedrijf alsnog de stekker eruit.

 

"Dat nu het doek alsnog valt, is natuurlijk zeer spijtig. Het komt ook onverwacht, de ondernemingsraad was volkomen verrast", aldus FNV-bestuurder Koos de Meij. Hij zegt snel een gesprek te willen met de directie van het bedrijf. Voor het personeel organiseert FNV Metaal komende week een bijeenkomst.

 

Het bedrijf zal de komende twee maanden nog alle bestelde spullen leveren en sluit dan de deuren. Nedstaal maakt onder meer producten voor de auto-industrie. De Europese staalsector heeft het zwaar. Dit komt onder meer door goedkoop Chinees staal op de markt.

 

Bron: NOS

04 november 2016

Papendrecht, 1 maart 2016
Waar wij ons (ook in het Papendrechts belang) samen met het Actiecomité Alblasserdam Schoner Stiller Stofvrijer! sterk voor maken zijn de volgende belangrijke aandachtspunten:
 
  1. Emissies van stof moeten niet alleen via een berekening worden 'vastgesteld' maar ook echt worden gemeten en gecontroleerd;
  2. De voorschriften omtrent geuremissies zijn in de meest recente revisie wederom niet opgenomen, ondanks toezegging van OZHZ;
  3. Inwoners dichtbij de fabriek en de A-15 hebben vaak te lijden onder te hoge uitstoot van NO-X. Dit is gevaarlijk en dat is ook een van de redenen dat wij pleiten voor een lagere snelheid op de A-15 (80 km/uur);
  4. De controle op aangeleverd schroot gebeurt op basis van 'visuele inspectie'. Dat is al tientallen jaren een wassen neus.

 

De afgelopen jaren is door ons hard gewerkt om tot een écht beter milieubeleid (in de praktijk) voor de regio Drechtsteden te komen. De Nedstaal casus is er een die van het begin af aan onze aandacht trok toen het bedrijf de plannen bekend maakte om asbest te willen gaan verwerken, terwijl het bedrijf daartoe niet in staat was dit op een voor de volksgezondheid veilige manier te doen. Diverse protesten, ook in de media, tegen deze asbestverwerkingsplannen leidden er (gelukkig) toe dat het nieuwe Nedstaal uiteindelijk ervan afzag de asbestverwerkingsplannen in de oude fabriek door te zetten.

Interview: Bert Bons
De Klaroen 17 februari 2016

Nedstaal is een innovatief staalbedrijf gespecialiseerd in de productie van op maatgerichte staalsoorten. Nedstaal is een zelfstandige werkmaatschappij van Andus Group.

 

 

Onafhankelijk Papendrecht zet zich samen met het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee ervoor in dat Nedstaal schoner gaat produceren. Nadat Nedstaal werd overgenomen door de Andus Groep waait er een andere wind. Er heeft op 7 oktober 2015 een eerste constructief gesprek met de directie van het nieuwe Nedstaal plaatsgevonden. Inzet van de gesprekken met de directie is om afspraken te maken over de te nemen stappen zodat Nedstaal schoner gaat produceren, minder overlast zal gaan veroorzaken voor de directe omgeving en in lijn komt met de uitgangspunten die gelden voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een schoner producerend Nedstaal is voor de mensen in de omgeving en het milieu van groot belang. Wij zullen u op deze pagina's op de hoogte houden van de vorderingen die gemaakt worden.

 

Papendrecht - 23 oktober 2015