Plan sociaal domein

Aan de voorzitter van het bestuur van de

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

T.a.v. de heer A.W. (Wouter) Kolff

Postbus 619

3300 AP Dordrecht

  

Papendrecht

15 maart 2019

Onderwerp

Cliënten van de voedselbanken in het plan sociaal domein terugbrengen

 

 

Geachte heer Kolff,

 

Met genoegen citeren wij de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. “In het plan sociaal domein gaan wij veel meer dan nu focus geven op het realiseren van een goede bestaanszekerheid en stabiliteit in de persoonlijke leefsituatie. We bundelen zo beleid en dienstverlening op het terrein van minima, armoede, schulden en inkomensproblematiek, met mogelijk ook verbinding naar toeslagen, gemeentebelastingen etc. Uiteraard is dit een ontwikkelingsproces. Het doel daarbij is om beter in te kunnen spelen op de leefsituatie van mensen en de druk die het hebben van schulden of het leven in een (voortdurende) (bijna) armoede heeft. We zien dat de geestelijke impact daarvan heel groot is op de mensen die zich daarmee melden, en dat de mogelijkheden om te re-integreren naar werk of te participeren in de maatschappij daar onder lijden”, aldus de heer van Maanen.

 

De Drechtraad-fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt het belangrijk om alle cliënten van de voedselbanken in de bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden aangesloten gemeenten weer binnen het sociaal domein terug te brengen. De voedselbanken hebben ons opgave gedaan van de aantallen cliënten per ultimo 2017 en 2018.

 

Wat opvalt is dat er sprake is van een geproportioneerde stijging over de hele linie in alle categorieën. Het aantal cliënten in de categorie huishoudens is ten opzichte van het peiljaar 2015 gestegen met 10%, het aantal cliënten in de categorie kinderen onder 18 jaar is ten opzichte van het peiljaar 2015 gestegen met 25% en het aantal cliënten in de categorie volwassenen is ten opzichte van het peiljaar 2015 gestegen met 4%. Bij alle categorieën bij elkaar opgeteld is er ten opzichte van het peiljaar 2015 sprake van een stijging over de afgelopen vier jaar van gemiddeld genomen 12%. Het aantal cliënten dat in zijn totaliteit wordt ondersteund door de voedselbanken in de zeven bij de GR-D aangesloten gemeenten beliep in 2015 in totaal 1479 en beloopt per ultimo 2018 in totaal 1661. In de matrixen op de volgende pagina’s is een en ander per categorie en per jaar uitgesplitst te raadplegen.

 

kinderen < 18 jr.

 2015

2016

2017

2018

 

 

         

 

58

71

63

70

 

Alblasserdam

0

0

26

43

 

Sliedrecht

121

117

100

102

 

Papendrecht

60

139

143

169

 

Zwijndrecht

54

40

26

21

 

Hendrik-Ido-Ambacht

273

260

273

274

 

Dordrecht

0

30

34

28

 

Hardinxveld-Giessendam

566

657

665

707

25%

Totaal

 

volwassenen

2015

2016

2017

2018

 

 

         

 

95

105

89

100

 

Alblasserdam

86

41

50

68

 

Sliedrecht

157

140

104

117

 

Papendrecht

96

173

179

181

 

Zwijndrecht

55

40

41

36

 

Hendrik-Ido-Ambacht

424

436

430

415

 

Dordrecht

0

41

24

37

 

Hardinxveld-Giessendam

913

976

917

954

4%

Totaal

 

totaal aantal personen

2015

2016

2017

2018

 

 

         

 

153

176

152

170

 

Alblasserdam

86

41

76

111

 

Sliedrecht

278

257

204

219

 

Papendrecht

156

312

322

350

 

Zwijndrecht

109

80

67

57

 

Hendrik-Ido-Ambacht

697

696

703

689

 

Dordrecht

0

71

58

65

 

Hardinxveld-Giessendam

1479

1633

1582

1661

12%

Totaal

 

Wij hopen dat er – na lezing van deze brief – in de Drechtraad draagvlak bestaat c.q. zal ontstaan om de cliënten van de voedselbanken weer binnen het sociaal domein terug te brengen.

Op pagina 4 van deze brief geven wij een nadere toelichting op de door ons gehanteerde werkwijze bij het opvragen van de gegevens bij de voedselbanken. Graag vernemen wij van het bestuur van de GR-D wat hij van plan is met deze brief te doen.

 

Hoogachtend,

De Drechtraad-fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

OP -brief GR-D inzake voedselbanken.pdf
Adobe Acrobat document 636.5 KB
Raadsbeantwoordingsbrief ex art 39 RvO i
Adobe Acrobat document 519.6 KB

Uitzending RTV Dordrecht dinsdag 25 april 2017