Sociaal beleid

Daarom menen wij onderbouwd met deze gegevens te mogen stellen dat van een jubelstemming geen sprake kan zijn, ook al vloeit er weer geld terug naar de gemeenten. Het neoliberale bezuinigingsbeleid dat de afgelopen jaren werd gevoerd heeft ertoe geleid dat een aanzienlijke groep kwetsbare inwoners van onze gemeenten buiten de boot valt. We zien een toename bij met name het aantal mensen dat van de voedselbanken gebruik moet maken. Het zelfredzaamheids-evangelie heeft gefaald. Maar het is nu zaak en opdracht aan de politiek om deze mensen weer aan boord te hijsen en (in figuurlijke zin) niet te laten verdrinken”, aldus Lammers.

Persbericht van 25 mei 2016
0054 Persbericht OP inzake voedselbank.p
Adobe Acrobat document 396.5 KB
054 Beantwoording vragen voedselbank (20
Adobe Acrobat document 653.2 KB
054 Raadsbeantwoordingsbrief Lammers inz
Adobe Acrobat document 466.8 KB

Artikel uit NRC Handelsblad 19 mei 2016
Artikel uit NRC Handelsblad 19 mei 2016

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft in december 2015 met succes een motie ingediend bij de Drechtraad waarbij het doel van de motie was om het boetebeleid in het kader van de fraudewet nog eens goed tegen het licht te houden. Als gevolg daarvan worden de door de Drechtsteden opgelegde boetes opnieuw beoordeeld. Minister Asscher volgt nu (zoals reeds was aangekondigd) een half jaar later met de mededeling dat hij af wil van het 'systeem van Kafka' tegen fraude.