'Eén Drechtstad is niet de oplossing'

 

Tijdens het Lijsttrekkersdebat op dinsdag 25 februari jongstleden kwam onder meer aan de orde de vraag of één Drechtstad de oplossing is voor de gemeente Papendrecht.

 

De aanwezigen in de zaal waren in groten getale van mening dat één Drechtstad geen oplossing is. De schaal wordt dan immers groter; er komen meer managementlagen bij, waardoor de bureaucratie toeneemt; de dienstbaarheid aan de inwoners wordt minder, de menselijke maat raakt uit zicht; de kwaliteit van het bestuur gaat achteruit en het gemeentehuis wordt als er één Drechtstad komt opgeheven.

Wetenschappelijk is bovendien aangetoond dat fusies in gemeenteland niet werken. Denk maar aan de fusiedrama's bij de ziekenhuizen, de scholen, de woningbouwcorporaties enz.

 

Fusies werken verspilling in de hand, ze blijken niet efficiënt en ook niet effectief te zijn, fusies werken kostenverhogend en de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners holt achteruit. De managers bedelen zich topsalarissen ver boven de normen zoals deze zijn vastgelegd in de WNT, de Wet Normering Topinkomens.

 

Eén Drechtstad? Nee!

Onafhankelijk Papendrecht wil dat Papendrecht onafhankelijk blijft. Breng daarom op 19 maart aanstaande uw stem uit op een van de kandidaten van Onafhankelijk Papendrecht (OP) als u dezelfde mening bent toegedaan.

 

Papendrecht moet onafhankelijk blijven. Eén Drechtstad? Nee!

 

Ruud Lammers, lijsttrekker OP

 

P.S. U kunt mij altijd bellen als u vragen heeft.

Mijn telefoonnummer is 06-10964340