· 

OP komt met motie om PFAS te meten in het kraanwater

Motie meting Poly- en Perfluoralkylstoffen in het kraanwater

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 05 maart 2020;

 

Overwegende dat:

  • Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het Papendrechtse kraanwater zitten;
  • (schoon, gezond en veilig) kraanwater tot de publieke goederen gerekend mag worden;
  • het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX in 2019 (net als eerder PFOA) heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof;
  • uit bevindingen van het RIVM is gebleken dat deze zorgwekkende stoffen in het Papendrechtse kraanwater zitten;
  • de ‘motie meten=weten’ op 08 november 2018 door de gemeenteraad werd aangenomen;

 

Spreekt uit dat:

  • op de Lijst van Ingekomen Stukken onder nummer A32 een brief met onderwerp ‘Meten van PFAS in het Papendrechtse kraanwater’ is opgenomen;
  • de gemeente ter zake van de hoeveelheid PFAS in het kraanwater thans niet over nauwkeurige meetgegevens beschikt – de wens tot meten;
  • het wenselijk is wél over deze meetgegevens te beschikken – de wens tot weten;

 

Verzoekt het College:

  • mede namens de gemeenteraad aan het Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam, opdracht tot onderzoek te verlenen met betrekking tot het analyseren van PFAS in het Papendrechtse kraanwater;
  • de resultaten van dit onderzoek voor het zomerreces aan de gemeenteraad terug te koppelen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 20 februari 2020
Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 20 februari 2020
OP-brf. Meten van PFAS in het Papendrech
Adobe Acrobat document 325.6 KB

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is intensief bezig om de onderste steen in dit dossier boven tafel te halen. Aanvankelijk werden onze kritische vragen weggewuifd met als argument dat het Nederlandse kraanwater tot het beste in zijn soort ter wereld zou behoren. Maar alras bleek dat dit helemaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Wij blijven ons inspannen voor alle Papendrechters, want zij hebben recht op schoon én veilig kraanwater. Bent u in deze materie geïnteresseerd? Leest u dan de achtergrondinformatie bij dit bericht via onderstaande links.

 

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dan kunt u die natuurlijk aan ons stellen.

Dat kan via de Contactpagina.