· 

Minibossen in Papendrecht

Minibossen in Papendrecht - Commissie Ruimte 15 mei 2019

 

 

Wat is een Minibos?

Een Minibos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een Minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

 

Wat zijn de kansen voor Papendrecht?

Aanleg van (3) Minibossen zijn een prachtige kans om op een betrekkelijk eenvoudige én beproefde manier de gemeente te vergroenen. Het biedt concrete kansen voor participatie van buurtbewoners bij het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van hun eigen leefomgeving.

 

Wat is er voor nodig?

Samenwerking met en participatie door buurtbewoners.

·          Als initiatiefnemer zoek je een kernteam van tenminste 3 tot 6 buurtbewoners bij elkaar en doorloop je samen met een buurtschool en de gemeente de stappen die nodig zijn om het bosje te realiseren.

·          Als initiatiefnemer overleg je ook samen met gemeente en school wie welke rol kan/wil spelen in het beheer van het bosje.

·          Als initiatiefnemer van een Minibos in jouw buurt speel je een belangrijke rol bij de realisatie. De gemeente Papendrecht en de Nationale Postcode Loterij betalen het bosje. Een projectleider van IVN[1] ondersteunt je bovendien bij het proces, maar het initiatief blijft bij jou.

 

Wat zijn de selectiecriteria?

Voordat een Minibos wordt toegewezen, wordt jouw plan gecheckt aan de hand van enkele selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen. De locatie heeft draagvlak in de wijk én wordt ondersteund door buurtbewoners. Er is een basisschool of BSO op loopafstand. De locatie is 200 tot 400 m2 groot en tenminste 4 meter breed. Op de locatie mogen bomen zo hoog groeien als ze zelf willen. De locatie is gelegen in een woonwijk. De locatie is (semi)openbaar toegankelijk.

 

Waar zouden de minibossen kunnen worden aangelegd?

Wij stellen voor aan het College van B. en W. om als gemeente initiatiefnemer te worden voor de aanleg in Papendrecht. Daarvoor is het van belang allereerst te inventariseren op welke plekken deze Minibossen op het grondgebied van de gemeente zouden kunnen worden ingepast en vervolgens is het van belang de gemeente aan te melden bij IVN. Vanuit verschillende buurtbewoners zijn ondersteuningsverklaringen ingediend en ook heeft een aantal buurtbewoners zich al aangemeld om hiermee aan de slag te gaan.

 

Wat is de procedure?

Papendrecht kan zich aanmelden voor de aanleg van drie minibossen.

·          De partnergemeente (Papendrecht) legt met IVN, scholen en buurtbewoners drie Minibossen aan binnen de gemeentegrenzen.

·          Het handboek aanleg Tiny Forest dient als leidraad.

 

Welke gemeenten gingen Papendrecht al voor?

Gemeenten waar IVN nu al mee samenwerkt om één of meerdere Minibossen te realiseren zijn: Almelo, Almere, Alphen a/d Rijn, Apeldoorn, Borsele, Boxtel, Breda, Den Bosch, Dongen, Goes, Groningen, Halderberge, Hardenberg, Helmond, Hengelo, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, Noord-Beveland, Oss, Roosendaal, Terneuzen, Uithoorn en Utrecht.

·          Papendrecht ziet zichzelf graag als een ‘duurzame gemeente’; de aanleg van een of meer Minibossen sluit naadloos aan op deze beeldvorming.

 


[1] IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

Oplegnotitie Minibossen.pdf
Adobe Acrobat document 183.0 KB