· 

OP steunt actie 'Raden in Verzet' voor een eerlijker speelveld voor de decentrale overheid

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht steunt deze actie.

Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.

 

De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen.

 

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

 

WMO abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Uit het onderzoek van de VNG is gebleken dat het gaat om 85 miljoen euro méér dan het bedrag waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd.

 

Jeugdzorg

De jeugdzorg is het allergrootste probleem. Uit het onderzoek Stelsel in Groei blijkt dat alleen al in 2019 het tekort voor de gemeenten ca. 1,7 miljard euro is geweest. Bij de jeugdzorg speelt ook nog dat er veel te weinig sturingsmogelijkheden zijn voor de gemeenten.

 

Bovenstaande onderwerpen zorgen nu al jaren voor steeds grotere tekorten, en de gemeenten kijken ook met grote zorg naar de andere taken die op de gemeenten afkomen zoals de Inburgeringswet, de Omgevingswet, de energietransitie en het klimaat.

Raden in Verzet wil niet alleen dat er direct geld bij komt in het gemeentefonds. Het moet vooral ook structureel zijn en voor nieuwe taken moet er steeds genoeg budget bijkomen en voldoende mogelijkheden om als gemeente te kunnen sturen.

Motie Raden in Verzet (VNG)
2021_02_12_RIV_VNG_Motie_Gemeenten_in_no
Adobe Acrobat document 118.6 KB