· 

Vóór een sterke onafhankelijke Rekenkamer

We hebben het rapport van Pro Facto met betrekking tot de Evaluatie van tien jaar Rekenkameronderzoek in Papendrecht bestudeerd en eerder met elkaar besproken tijdens de commissie in een beeldvormende sessie op 14 december vorig jaar. De Rekenkamercommissie van Papendrecht blijft zelfstandig én is onafhankelijk. Samenwerking met andere Rekenkamers is mogelijk afhankelijk van het onderwerp, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van kennis, efficiency en kostenbesparing. Dát vinden wij het belangrijkst, dat Papendrecht over een eigen rekenkamer kan blijven beschikken. Wij vinden dan ook dat de rekenkamer adequaat gefinancierd moet blijven worden. Wij zien geen dreiging uitgaan van aanbeveling nummer vijf om argumenten van het college mee te wegen. Zolang de Rekenkamercommissie onafhankelijk is behoeft het meewegen van argumenten van de kant van het college volgens ons geen probleem te zijn. Het voorliggende voorstel ten aanzien van de toekomstrichting van de Rekenkamercommissie heeft onze instemming. Met het gevraagde besluit kunnen wij als fractie van Onafhankelijk Papendrecht volledig instemmen.

Rapport
202005 Evaluatie van tien jaar rekenkame
Adobe Acrobat document 570.7 KB