Nederland schendt Verdrag van Aarhus


Bij de komst van windparken staat de Nederlandse burger van meet af aan buitenspel. De belangrijke besluiten worden in besloten kring genomen, de informatie van de overheid is eenzijdig en onvolledig, en uiteindelijk oordeelt de Raad van State alleen maar over de vraag of de procedures wel correct zijn gevolgd. Met deze gang van zaken schendt de Nederlandse overheid het Verdrag van Aarhus. De NLVOW klaagt Nederland aan.

 

Het in 1998 gesloten Verdrag van Aarhus legt de aangesloten overheden op het gebied van milieuzaken een aantal verplichtingen op. Nederland bekrachtigde het verdrag in 2004.

 

Het Verdrag bestaat uit drie “pijlers":

1.- De eerste handelt toegang tot milieu-informatie. Het Verdrag eist dat de aangesloten landen er voor zorgen dat burgers toegang hebben tot milieu-informatie op een transparante en doeltreffend manier. Informatie moet dus volledig en accuraat zijn.

2.- De tweede gaat over deelname aan besluitvorming. Hier verplicht het Verdrag de aangesloten landen om inspraak mogelijk te maken op een moment dat alle opties nog open zijn is en om met de uitkomsten van die inspraak rekening te houden.

3.- De derde pijler handelt over toegang tot de rechter. De aangesloten landen moeten waarborgen dat hun burgers gelegenheid hebben om de formele en de materiële rechtmatigheid van bestuursbesluiten te laten toetsen door de rechter.

 

Omdat onze overheid op al deze drie punten tekortschiet, heeft de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) bij de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus een klacht tegen Nederland ingediend. Daarin vraagt de NLVOW aan de Commissie om vast te stellen dat Nederland voor elk van de drie “pijlers” gehandeld heeft in strijd met de eisen van het Verdrag; dat Nederland dit nog steeds doet; en dat Nederland de zaken daarom fundamenteel anders moet aanpakken als het gaat om toegang tot informatie, toegang tot besluitvorming en toegang tot de rechter voor zo ver het betreft windenergie en windparken.

 

Verkeerde informatie verstrekken, burgers systematisch buitenspel zetten en een Raad van State die voor burgers vrijwel niets doet: zo jaag je de inwoners van dit land tegen je in het harnas! Boodschap aan Den Haag en minister Kamp in het bijzonder: hou op met onrealistische doelstellingen, de harde hand en de rechte rug, maar betrek mensen op een eerlijke en integere manier en maak ze medeverantwoordelijk voor wat de regering wil bereiken, aldus de NLVOW.

 

Bron: NLVOW stapt naar VN Tribunaal in Genève.

8 juli 2015