Geen windturbines vlakbij woonwijken

In 2014 kwam Onafhankelijk Papendrecht in actie tegen de komst van windturbines en was daarmee succesvol. Tien jaar later, in 2024, komen de windturbines weer op de agenda.

Ansichtkaart 2024
Ansichtkaart 2024
Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.

In Drenthe beginnen de problemen rond het plaatsen van windparken zich op te stapelen. De gemeente Emmen ligt in de clinch met de provincie,de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn betwisten de bevoegdheden van het ministerie van EZ, en een burgerinitiatief vraagt de Nationale ombudsman om onderzoek te doen naar de besluitvorming  rond de toewijzing van windparken op land. De inhoud van de brief aan de ombudsman strekt ver: er zou sprake zijn van het negeren van milieu effectrapportages, er worden verkeerde geluidnormen gehanteerd en over de effecten van de werkwijze zou de Kamer onjuist zijn geïnformeerd.

Nederland wil meer dan 50 miljard euro uitgeven aan subsidies voor windenergie, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren. Voor heel wat lagere bedragen staat Den Haag op zijn kop, maar hier gebeurt dat niet. De rekening wordt immers niet naar Den Haag gestuurd, maar gaat via de energiebelasting voornamelijk naar de particuliere huishoudens.

Geen windmolens in Papendrecht en aan de gemeentegrenzen
0038 Persbericht OP inzake geen windmole
Adobe Acrobat document 295.5 KB
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar
Antwoorden op vragen OP gesteld in mei 2015
D-2_art40_OP_Windenergie.pdf
Adobe Acrobat document 736.2 KB
Vragen aan het college
brief college 11 mei 2015 inz windturbin
Adobe Acrobat document 164.5 KB

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines

Lees hier meer>>

Informatiebrief van de gemeente
2014-02-19_3496_530479c5840cc.pdf
Adobe Acrobat document 6.0 MB

30 oktober 2014

 

Goed nieuws!

Er komen definitief geen windmolens op het terrein bij Nedstaal en Nieuwland Parc in Alblasserdam. Volgens de provincie zijn de megaturbines niet te combineren met de oude molens van het werelderfgoed Kinderdijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit bepaald na een impactstudie. Tegenwind Alblasserdam en Onafhankelijk Papendrecht hebben beleidsmakers al in een vroeg stadium gewezen op deze verkrachting van het landschap en dit ook met foto impressies duidelijk gemaakt. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben daarom deze locatie laten vallen. Ook de gemeente Alblasserdam is tevreden, na in eerste instantie voorstander te zijn geweest van de windenergie is hun standpunt vorig jaar gewijzigd, nadat Tegenwind Alblasserdam de feiten op een rijtje had gezet.

 

Windturbines maken meer kapot dan je lief is!

Helaas is de strijd nog niet gestreden. De provincie is nog steeds verplicht een groot aantal onrendabele windturbines te plaatsen. Nu Alblasserdam niet in aanmerking komt, zullen er elders in de Drechtsteden wellicht meer turbines worden geplaatst.

 

Lammers stelt alsnog vragen aan College Papendrecht over de komst van windturbines in Alblasserdam
De druk werd opgevoerd, uiteindelijk leidde dit tot een breed aangenomen motie in de Gemeenteraad.
038 Persbericht Lijst Lammers 07-03-2013
Adobe Acrobat document 31.8 KB