Wind Wiki - medisch onderzoek naar de negatieve effecten van windturbines op leefklimaat en volksgezondheid

Wij zijn bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap. Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar niet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt. Wij beschouwen windenergie niet passend in een dicht bevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden. Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking. Windwiki.nl wil hierin objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven. Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht. Kijk op de website voor meer informatie.