Behaalde resultaten

Aanpak PFAS-schade

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we intussen bereikt?

Resultaat


De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zet zich vanaf 2016 actief in om de PFAS-schade op de agenda te zetten en is daarin succesvol gebleken. "Toen wij ermee begonnen stond dit gigantische milieuprobleem nog bij haast niemand op het netvlies", aldus Ruud Lammers (Fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht).

 

De overweldigende inzet en protesten van tal van omwonenden en de onthullingen door de landelijke media (Zembla/BNNVARA) heeft de zaak ‘aan het rollen’ gebracht. En nu zien we dat het PFAS milieuprobleem niet meer is weg te denken uit het publieke debat over de vervuiling (van onze planeet) en het behoud van ons leefmilieu.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft de afgelopen jaren talloze vragen gesteld. Ook recentelijk weer. We zien dat we er nog lang niet zijn getuige het antwoord van het dagelijks bestuur: "De huidige wettelijke norm vanuit de Europese Drinkwaterrichtlijn is 100 nanogram PFAS per liter voor de som van een lijst van 20 PFAS-stoffen. Deze Europese norm is hoger dan de voorgestelde maximale verontreinigingsniveaus in de VS. Verdere aanscherping van de norm is onderwerp van gesprek in Nederland en afhankelijk van de effectiviteit van het verlagen van de blootstelling aan PFAS via verschillende routes."

 

De uitstoot van PFAS dient wat Onafhankelijk Papendrecht betreft per direct te stoppen.

De afgelopen jaren hebben we talloze vragen gesteld, moties ingediend, voorstellen gedaan voor gratis bloedtests, aan forumdiscussies deelgenomen, acties gevoerd (Nul uit de pijp), metingen van het drinkwater door wetenschappelijke laboratoria laten doen, gedemonstreerd tegen de PFAS schade, brieven geschreven aan de vaste commissie van de Tweede Kamer, wetenschappelijke artikelen bestudeerd, contacten met journalisten gelegd, interviews gegeven en een dossier aangelegd dat via deze website is te raadplegen.

Jaren terug stonden wij als OP in debatten vaak alleen als het over de gevaren van PFAS ging. Randy Haas maakte toen deze treffende cartoon.
Jaren terug stonden wij als OP in debatten vaak alleen als het over de gevaren van PFAS ging. Randy Haas maakte toen deze treffende cartoon.

Klik op de cartoon voor een beeldvergroting.

De PFAS-schade staat op de agenda van de politiek, niet alleen lokaal maar ook provinciaal, nationaal, Europees en mondiaal. We onderhouden contacten met kritische groepen in Europa en de Verenigde Staten. De informatie uitwisseling als gevolg van deze contacten geeft ons een voorsprong in de informatiepositie.

Een van de belangrijkste resultaten is dat PFAS (de zeer zorgwekkende stoffen) in Europa worden uitgefaseerd, wat betekent dat ernaartoe wordt gewerkt dat deze stoffen niet meer mogen worden gemaakt en daarna dus ook niet meer in het leefmilieu terecht kunnen komen. Het probleem van het opruimen van de PFAS die reeds in het milieu is terechtgekomen vormt een 'hoofdpijndossier' waarbij onderzoekers wereldwijd naar oplossingen op zoek zijn. Er is een methode die in Amerika met groot succes wordt ingezet om PFAS af te breken: het Supercritical Water Oxidation System as an Innovative Technology for PFAS Destruction. Dit is een methode die door de EPA (Environmental Protection Agency) – het Amerikaanse federale milieuagentschap – wordt voorgeschreven om PFAS en GenX hulpstoffen direct bij de bron (de fabriek) te verwerken. Deze verwijderingsmethode wordt al verplicht ingezet in Amerika en succesvol toegepast bij de fabriek in Fayetteville – een fabriek die vergelijkbaar is met de Chemours fabriek in Dordrecht. OP heeft het dagelijks bestuur van de Provincie Zuid-Holland hierover geïnformeerd.