Behaalde resultaten

Snel van A naar B - Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we intussen bereikt?

Resultaat


Een hoogwaardige railverbinding biedt aan gebiedsinwoners een alternatief voor woon-werkverkeer met eigen vervoer en verbindt bestaande en nieuw te bouwen woonwijken met stedelijke centra. Ook zorgt een hoogwaardige railverbinding voor een extra ontsluitingsmogelijkheid van de plaatselijke infrastructuur en worden economische ontwikkelingen en werkgelegenheid bevordert.

Na jarenlang aanhoudend met inbreng en moties te zijn gekomen ging de raad in het najaar van 2023 akkoord met een onderzoek naar de kansen voor dit project.


Foto: Ruud Lammers
Foto: Ruud Lammers