Onafhankelijk Papendrecht is een Papendrechtse partij die staat voor lokale politiek met een concrete boodschap: we zijn er voor de inwoners van Papendrecht en behartigen úw belangen, we zijn onafhankelijk van de landelijke politieke partijen en kunnen ons daarom volledig richten op wat voor de Papendrechters van belang is: een goed, gezond woon- en leefklimaat met voldoende, kwalitatief goede, betaalbare voorzieningen en voldoende lokale werkgelegenheid. Waar gemeentelijk belasting geld besteed wordt voor Papendrecht. Een Papendrecht met een sociaal beleid waarin gekeken wordt naar wat ú nodig heeft. Een Papendrecht met een transparant openbaar bestuur. Wij staan tussen de inwoners en maken ons er hard voor dat gemeentelijk beleid aansluit op uw behoeften en wensen. We horen graag wat u bezighoudt en waar u behoefte aan heeft in onze gemeente.

Onafhankelijk Papendrecht komt op voor de inwoners van Papendrecht. Wij zijn benaderbaar. Wij pakken aan. Wij doen wat wij zeggen.

 • De plannen om asbest te verbranden bij Nedstaal tegen gehouden;
 • Tegen de geluids- en stofoverlast gestreden bij de Rivierendriesprong;
 • De lozingen van zeer giftige stoffen als PFOA en GenX door DuPont/Chemours aangepakt;
 • Gepleit voor gratis bloedtests PFOA voor onze inwoners;
 • Gepleit voor maatwerk voor lokale ondernemers (rijwielhandel Korteland in de Coornhertstraat);
 • Het armoedebeleid op de agenda gezet en het boetebeleid bijgesteld;
 • Invoering van de Kindpas voor gezinnen in Papendrecht voorgesteld;
 • Gezorgd voor een nieuwe locatie van de voedselbank in Papendrecht;
 • Papendrecht zelfstandig gehouden en Drechtstad tegen gehouden;
 • Het recht op schoon drinkwater voor iedereen op de agenda gezet;
 • Tegen de komst van een supermarkt in het pand van de bibliotheek gestemd;
 • Achterstallig onderhoud in de publieke ruimte aan de orde gesteld;
 • De hondenpoepoverlast op straat op de agenda gezet en afvalbakken bepleit.

Wij komen OP voor:

 • Bomen erbij planten, zonnepanelen plaatsen en moswanden tegen fijnstof aanleggen;
 • Meer zebrapaden en rotondes aanleggen voor veiliger verkeer;
 • Het gratis halen van zwemdiploma-A en betaalbare toegangsprijzen van voorzieningen;
 • Soepele relaties met de gemeente en een beter contact met de gemeente;
 • Respijtzorg voor vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Een zelfstandig Papendrecht, transparant bestuur en democratie;
 • Het doortrekken van de Merwede Lingelijn via Papendrecht naar Rotterdam.

De kern van ons verkiezingsprogramma behelst verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Het verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht. Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.
 2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving. We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.
 3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen. Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.
 4. Opkomen voor lokale ondernemers. De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de  lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.
 5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers. De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.
 6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente. Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit. Samenwerken als het loont. 
 7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie. De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.

Website: https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/onafhankelijkpapendrecht.nl/

Instagram: https://www.instagram.com/onafhankelijkpapendrecht/

E-mail: info@onafhankelijkpapendrecht.nl

Mobiel: 06-10964340 (Ruud Lammers)