· 

Best Beschikbare Technieken voor opruimen PFAS in Amerika succesvol

Supercritical Water Oxidation as an Innovative Technology for PFAS Destruction

 

Er is een methode die in Amerika met groot succes wordt ingezet om PFAS af te breken: het Supercritical Water Oxidation System as an Innovative Technology for PFAS Destruction. Dit is een methode die door de EPA (Environmental Protection Agency) – het Amerikaanse federale milieuagentschap – wordt voorgeschreven om PFAS en GenX hulpstoffen direct bij de bron (de fabriek) te verwerken. Deze verwijderingsmethode wordt volgens ons toegespeelde informatie al verplicht ingezet in Amerika en succesvol toegepast bij de fabriek in Fayetteville – een fabriek die vergelijkbaar is met de Chemoursfabriek in Dordrecht.

 

De effectiviteit van deze methode zou boven de 99,99% liggen. Dit lijkt ons derhalve interessant om nader te (laten) onderzoeken, en om het RIVM op de kortst mogelijke termijn om advies te vragen, en bij gebleken geschiktheid wat ons betreft zo snel als mogelijk door de provincie in te laten voeren bij de fabriek van Chemours in Dordrecht. Het is mogelijk geen goedkope oplossing maar willen we een aanvang kunnen nemen met het opruimen van de PFAS vervuiling op en onder het fabrieksterrein in Dordrecht (naar verluidt erger dan de PFAS-vervuiling van de Westerschelde) dan zijn onconventionele maatregelen onontkoombaar.

Klaroen 13-09-2023
Klaroen 13-09-2023

Brief aan de Provincie Zuid-Holland
2023-09-08 OP- Supercritical Water Oxida
Adobe Acrobat document 129.0 KB

Extra informatie over de PFAS ANNIHILATOR.