Tekst algemene beschouwingen 18 juli 2019

OP- inbreng bij de Kaderbrief 2020

 

 

Uitvoering van beleid kan zoveel beter

 

 

De inbreng van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht richt zich ditmaal op de uitvoering van beleid, die beter kan én moet. We geven een aantal voorbeelden.

 

Naar de opvatting van onze fractie gaat het bij de uitvoering van plannen vaak mis. De uitvoering van plannen is de zwakste schakel in ons beleid. Aan plannen, nota’s en overleggen is geen gebrek. Maar er is wel gebrek aan een goede uitvoering en implementatie van de plannen.

 

 

1.     Qbuzz - stadsbussen

 

Neem als voorbeeld de buslijnen in onze gemeente. Vorig jaar december is de nieuwe dienstregeling ingegaan, na een nieuwe aanbesteding die had plaatsgevonden. En kort daarop regende het klachten van inwoners. Vervolgens is op basis daarvan na vragen van de kant van onze fractie het gesprek met de provincie aangegaan. En nu zijn we alweer een half jaar in afwachting van het resultaat. Intussen bereikt ons het bericht dat er in de daluren helemaal geen bussen meer in Papendrecht rijden!

 

Met uitzondering van bussen die langs de Burgemeester Keijzerweg komen. Bus 4 rijdt in de daluren vanaf de Staart richting Biesbosch en doet Papendrecht blijkbaar helemaal niet aan. Waarom wordt er niet gewoon 1x in het uur gereden in plaats van 2x keer per uur? Dat is toch veel beter?

2.     Handhaving

 

Bij de handhaving zien we ook dat het bij de uitvoering tekort schiet. Wij hebben als fractie nu alweer een paar jaar lang een lans gebroken voor een goed parkeerbeleid. Aan de Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef en het Zwanenbloemplein bijvoorbeeld wordt niet goed geparkeerd, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Maar de gemeente zegt dat handhaving geen prioriteit heeft. Op onze vragen en op die van bezorgde inwoners ter plekke wordt door het College ontwijkend gereageerd. Want enerzijds worden de klagende inwoners naar de politie doorverwezen en anderzijds worden zij door de politie weer terug naar de burgemeester doorverwezen. Onze inwoners willen niet van-het-kastje-naar-de-muur gestuurd worden. Kortom, de uitvoering van het parkeerbeleid is beneden de maat. De inwoners krijgen iedere keer te horen wat het probleem zou zijn: een gebrek aan capaciteit bij de handhaving en geen prioriteit. Wij dienen een motie in om hier wat aan te doen.

3.     Nog steeds vervuild drinkwater in Papendrecht

 

Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit is naar voren gekomen dat het Papendrechtse drinkwater vervuild is met zeer zorgwekkende stoffen, zoals GenX-stoffen. Papendrechts drinkwater bevat 22x meer GenX-stoffen dan drinkwater uit Dordrecht en 142x meer GenX-stoffen dan drinkwater uit Sliedrecht. Volgens ‘Europa’ is de veilige norm voor drinkwater bovendien een factor van 15x strenger dan de Hollandse RIVM-norm. Het Papendrechtse drinkwater (afkomstig uit de Lek, stroomafwaarts vanaf Chemours in Dordrecht en uit grondwater) dient op afzienbare termijn binnen de veilige norm gebracht te worden. Wij stellen voor het Papendrechtse drinkwater uit dezelfde bron als Sliedrecht te gaan betrekken. Daarvoor dienen wij, samen met GroenLinks, een motie in.

4.     Participatie

 

Onlangs is er een enquête met representatieve uitkomst gehouden onder jong volwassen Papendrechters. Hieruit is gebleken dat zij vinden dat er te weinig te doen is in Papendrecht. En dat zij zo geforceerd worden om naar andere gemeenten uit te wijken. Onze fractie is van mening dat we voor de jong volwassenen gelegenheden moeten creëren waar zij terecht kunnen. Een buurthuis zou hierbij erg helpen, bleek uit de enquête. Overlast kan op die manier ook bestreden worden. Denk hierbij nog even terug aan het bezoek van de burgemeester undercover aan hangjongeren. Wij roepen het college op om zo snel mogelijk een buurthuis op te richten en daarvoor een plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Daartoe dienen we de motie buurthuis in.

5.     Motie mediafonds

 

Tijdens de vorige algemene beschouwingen (2018) is de motie Mediafonds aangenomen, waarbij het College werd opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om lokale en regionale onafhankelijke journalistiek te bevorderen en te borgen. Hoe staat het met de uitvoering?

6.     Motie Meten = Weten

 

Eveneens werd toen de motie Meten=Weten (unaniem) aangenomen. Daarin verzocht de gemeenteraad het College om voor de begroting van 2020 en volgende jaren streefwaarden op te nemen voor effect- en prestatie-indicatoren zoals te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl en hiertoe een raadsvoorstel te doen en dit op te nemen bij de kaderbrief 2020. Wat is hiervan terecht gekomen?

7.     Kosten ambtelijk apparaat 15% hoger

 

Bij de doorlichting van de ambtelijke organisatie door Berenschot is naar voren gekomen dat de totale kosten per inwoner circa 15% hoger zijn dan in een vergelijkbare gemeente. Aan plannen, nota’s en overleggen is geen gebrek. Maar er is wel gebrek aan een goede uitvoering en implementatie van de plannen. Wat gaat het College hieraan doen?

 

Ingediende moties (2019)

Motie drinkwater
M04 - 20190718 OP GRL Motie drinkwater
Adobe Acrobat document 660.8 KB
Motie handhaving
20190718 OP Motie handhaving-1.pdf
Adobe Acrobat document 256.3 KB
Motie buurthuis
20190718 OP Motie buurthuis.pdf
Adobe Acrobat document 264.9 KB

Motie regenton
M08 - 20100718 AANGEPAST GrL OP Motie st
Adobe Acrobat document 464.0 KB

De motie regenton werd aangenomen door de gemeenteraad.


Moties uit 2018

Motie Mediafonds (aangenomen)
m13 Mediafonds vs 2.pdf
Adobe Acrobat document 371.7 KB
Motie veilig water uit de kraan
m6 veilig water uit de kraan.pdf
Adobe Acrobat document 896.3 KB