Algemene Beschouwingen Kadernota 2024 - Amendement en moties

Bij de algemene beschouwingen worden altijd diverse moties en amendementen ingediend.

Motie nr.1
M.1 Motie PvdA D66 OP - Geen extra verho
Adobe Acrobat document 117.6 KB

Het Kontakt 3 juli 2024
Het Kontakt 3 juli 2024
Motie nr.2
M.2 Motie GL PvdA - anoniem solliciteren
Adobe Acrobat document 82.1 KB

Motie nr.3
M.3 Motie GL D66 PvdA OP - Rekenkamerond
Adobe Acrobat document 100.4 KB

Motie nr.4
M.4 Motie OP D66 PvdA - Geen windturbine
Adobe Acrobat document 110.2 KB

Motie nr.5
M.5 Motie PAB D66 GL- Vergroening van Ge
Adobe Acrobat document 94.9 KB

Motie nr.6
M.6 Motie SGP VVD - Suïcidepreventie in
Adobe Acrobat document 81.1 KB

Motie nr.7
M.7 Motie SGP VVD D66 CDA CU PvdA OP - f
Adobe Acrobat document 122.0 KB

Motie nr.8
M.8 Motie Pvda GL D66 OP - Kerntaakdiscu
Adobe Acrobat document 106.3 KB

Amendement nr.1
A.1 Amendement D66 OP PvdA GL - nr 99 Pr
Adobe Acrobat document 89.5 KB

Amendement nr.2
A.2 Amendement D66 OP PvdA GL - nr 103 B
Adobe Acrobat document 91.2 KB

Amendement nr.3
A.3 Amendement D66 OP PvdA GL - nr 105 O
Adobe Acrobat document 90.9 KB

Amendement nr.4
A.4 Amendement PAB - nr 82 Maatregelen j
Adobe Acrobat document 75.3 KB