Algemene Beschouwingen Kadernota 2024 - Amendement en moties in portefeuille (bewaren voor later moment)

Soms worden moties of amendementen voorbereid die niet worden ingediend maar worden bewaard voor een later moment. Deze motie is daarvan een voorbeeld. De motie Ten kon drai. Den keti koti. is wel uitvoerig in de fractie besproken op 1 juli 2024.

Motie Ten kon drai. Den keti koti.

De tijden zijn veranderd. De ketenen zijn verbroken.

 

De gemeenteraad van Papendrecht, bijeen op ..........,

 

Overwegende dat:

  • Koning Willem-Alexander op 1 juli 2023 op een regenachtige dag in een overvol Oosterpark in Amsterdam excuses maakte voor de Nederlandse rol in de slavernij;
  • Dit feit de aftrap was van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, 150 jaar nadat de trans-Atlantische slavernij in de praktijk werd afgeschaft;
  • Publieke aandacht voor de doorwerking van de slavernij op het heden in de vorm van structurele achterstelling van zwarte mensen, en daarmee voor zaken als institutioneel racisme (zoals bij de Toeslagenaffaire), armoede en de gevolgen voor de mentale gezondheid van blijvend belang is;
  • Het bij slavernij gaat om schending van mensenrechten, een langdurig proces bij de verwerking van een trauma, dat vraagt om erkenning van het leed dat is veroorzaakt en om actieve inspanning van ons allemaal om de gevolgen ervan aan te pakken;
  • Het ook gaat om patronen van uitsluiting en discriminatie, een systeem dat zijn oorsprong vindt in een tijd die we allemaal achter ons willen laten;

Constaterende dat:

  • De burgemeester van de gemeente Dordrecht op 30 juni namens het stadsbestuur excuses heeft aangeboden voor het aandeel dat het stadsbestuur vanaf de 16de eeuw heeft gehad in de slavernij;
  • Dat in de gemeente Zwijndrecht dit jaar voor het eerst een herdenking op het Raadhuisplein heeft plaatsgevonden, georganiseerd door zeven Surinaamse Zwijndrechtenaren (allen nazaten van tot slaafgemaakten op plantages in Suriname);
  • In de regio Drechtsteden een begin gemaakt is met het proces van erkenning en het maken van excuses, waarna ruimte kan ontstaan voor een beter begrip, (samenwerken aan) heling, verzoening, verbinding en herstel;

Roept het College op om:

  • Net als bij de buurgemeenten structureel aandacht te gaan schenken aan de herdenking van ‘Keti Koti’ op 1 juli in Papendrecht en tevens publiekelijk te reflecteren op de rol die het gemeentebestuur van Papendrecht in deze kwestie heeft gespeeld;

En gaat over tot de orde van de dag.