Algemene Beschouwingen Kadernota 2024 - Amendement en moties in portefeuille (bewaren voor later moment)

Soms worden moties of amendementen voorbereid die niet worden ingediend maar worden bewaard voor een later moment. Deze motie is daarvan een voorbeeld. De andere partijen durfden het nog niet aan.

Motie start onderzoek Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2024, ter bespreking van de Kaderbrief 2024-2029;

  • Gelet op de positieve grondhouding van de meeste fracties bij de bespreking van de oplegnotitie van OP D66 PvdA op 14 september 2023;
  • Gehoord de beraadslagingen;

Roept het College van B&W op:

  • om een start te maken met het verrichten van onderzoek naar de kansen en de haalbaarheid van een rechtstreekse Lightrail verbinding van Papendrecht naar Rotterdam;
  • de gemeenteraad van de vorderingen op de hoogte te houden;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht