· 

Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld. Waar we over die antwoorden mondeling in de commissie Ruimte d.d. 18-1-2023 verheldering over hebben gevraagd.

Omdat we een algeheel voederverbod wil instellen, met betrekking tot het ongedierte (ratten en muizen). Die laatste categorie, muizen dus, vindt het college geen ongedierte. Dat hebben we op die bewuste avond ondervonden; dat is dan ook de reden dat muizen niet door de gemeente bestreden worden. Zoekt u op de vraag of muizen onder ongedierte vallen, dan leest u toch echt iets heel anders. Want ook muizen kunnen ziektes overbrengen, net als ratten.

 

Of zou het dan allemaal te duur worden, als ook nog muizen bestreden moeten worden? Wij vinden dat als je bestrijding van ongedierte alleen aan de inwoners overlaat dit dweilen met de kraan open is. Niet iedereen heeft er het benodigde geld voor om dit door een ongedierte bestrijdingsdienst te laten uitvoeren, wat nog best duur kan uitpakken. Met o.a. als gevolg dat niet alle muizen en ratten op een humane manier om het leven komen en hoe vang je ze allemaal weg?

 

Deze afwachtende houding kan er wel voor zorgen dat er een plaag kan ontstaan, zeker als we de andere antwoorden (op onze vragen) lezen. Waar ze toch echt bekennen dat er landelijk sprake is van een toename van muizen en ratten, zoals wij al verwachtten. Omdat er geen gif meer mag worden gebruikt en ook vanwege het veranderende klimaat zijn er o.a. de oorzaak van. Het lekker korte antwoord op de iets langere vraag van ons die luidde: ‘Wat is er op tegen om een algeheel voederverbod in te stellen zoals men in Rotterdam heeft gedaan?’

 

Omdat voorkomen toch beter is dan achter de feiten aan te rennen! Zeker met dieren die zich razend snel voortplanten. Met het risico op gevaar voor de volksgezondheid aan toe. Buiten dat het voer en de etensresten die de mensen geven en rondstrooien, voor een groot gedeelte mega slecht voor die dieren zijn. Daar komt het antwoord dan: “het is een keuze.” Lekker kort en krachtig. Maar zou het niet goedkoper zijn om de dieren niet af te hoeven maken.

 

Met de nodige kosten die echt niet minder worden met deze keuze van bestrijding, maar eerder alleen maar zullen toenemen. Wat Echt niet nodig hoeft te zijn. Mensen informeren en desnoods handhaven was ook een keuze, als het gaat om ons afval gescheiden te moeten aanleveren. I.p.v. dat alles tezamen opgehaald wordt en door de HVC gescheiden gaat worden wat ook nog goedkoper is. Met minder kans dat de gemeente Papendrecht boetes moet betalen omdat er te veel restafval zit in hetgeen ze ophalen. Wat toch echt betaald wordt door de belastingbetaler: dus door U! Waar we mee willen aangeven: keuzes kunnen nogal verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen door beperking van overlast maar ook voor uw portemonnee.

 

Hoe dan ook: Onafhankelijk Papendrecht zal een motie maken om hopelijk de keuze die men nu heeft gemaakt te keren.

 

Hendrika Hoekstra

Raadslid van Onafhankelijk Papendrecht

Printbare versie
Ongediertebestrijding.pdf
Adobe Acrobat document 407.6 KB
Is ongediertebestrijding een wettelijke gemeentetaak?
Is ongediertebestrijding een wettelijke
Adobe Acrobat document 98.8 KB