Algemene Beschouwingen Kadernota 2023 - Amendement en moties

Amendement
Amendement OP - Bestemmingsreserve oprui
Adobe Acrobat document 192.2 KB

Motie PFAS oppervlaktewater
motie pfas-1 oppervlaktewater.pdf
Adobe Acrobat document 162.6 KB
Motie PFAS grond
motie pfas-2 grond.pdf
Adobe Acrobat document 162.6 KB

Motie PFAS Moestuinen
motie pfas-3 moestuinen.pdf
Adobe Acrobat document 162.8 KB
Motie PFAS bloedtests
motie pfas-4 bloedtests.pdf
Adobe Acrobat document 164.6 KB

Motie PFAS waterzuiveringsapparatuur
motie pfas-5 waterzuiveringsapparatuur.p
Adobe Acrobat document 164.3 KB
Motie PFAS uitplaatsing of sluiting fabriek
motie pfas-6 sluiting Chemours-fabriek.p
Adobe Acrobat document 163.9 KB

Motie cultuurgebouw in het centrum
motie cultuurgebouw in het centrum.pdf
Adobe Acrobat document 177.1 KB
Motie participatie burgers beter regelen
motie participatie burgers beter regelen
Adobe Acrobat document 110.7 KB

Motie raadsagendering buitenplanse afwijkingen
motie raadsagendering buitenplanse afwij
Adobe Acrobat document 108.1 KB
Motie wijkplatforms nieuw leven inblazen
motie wijkplatforms nieuw leven inblazen
Adobe Acrobat document 99.0 KB

Motie geen knaken zonder taken
4.M17 Motie Pvda, D66, OP, GL - Jaarlijk
Adobe Acrobat document 75.9 KB
Motie leg een minibos aan
motie leg een minibos aan.pdf
Adobe Acrobat document 197.7 KB