Stikstof problematiek

Nederland produceert per hectare de grootste hoeveelheid stikstof van heel Europa. Niet een klein beetje meer, maar gemiddeld vier keer zo veel. En er komt drie keer meer Nederlandse stikstof in het buitenland terecht, dan er vanuit andere landen bij ons binnenkomt, waardoor Nederland een netto-exporteur van stikstof is.

Papendrecht, 14 november 2019

Forum voor Democratie stelt dat de stikstofuitstoot al jaren afneemt, maar vertelt er niet bij dat de stikstofuitstoot die Nederland per hectare produceert 4x zo groot is als het EU-gemiddelde.

Bron: RIVM
Bron: RIVM

Om de concentratie te bepalen is het belangrijk om te weten hoeveel stikstofoxiden en ammoniak er in de lucht komt. De uitstoot van deze stoffen heet ook wel emissie. Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten. Uit de mest verdampt stikstof als ammoniak en komt in de lucht. Een ander deel van de stikstof kan uitspoelen naar het grondwater; dit heet (nitraat)uitspoeling.

Onder regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werken verschillende organisaties samen om gegevens over de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem te verzamelen en vast te stellen. Deze worden gerapporteerd op de website van de Emissieregistratie.

In de nevenstaande figuur wordt de uitstoot van stikstof (ammoniak plus stikstofoxiden) door verschillende sectoren naar de lucht van 1990 tot en met 2017 weergegeven.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie:

"De laatste tijd lijkt het alsof we steeds sneller achteruitgaan. Van het Marrakesh Immigratiepact tot de Klimaatwet en de snelheidsverlaging tot 100 kilometer per uur: VVD en CDA hebben zich volledig overgegeven aan GroenLinks en D66.

Ik vind het heel belangrijk om u te vertellen hoe de 'stikstofcrisis' echt in elkaar zit. Niks is wat het lijkt. In werkelijkheid neemt de stikstofuitstoot al jaren af. Er is geen stikstofprobleem maar een juridisch probleem. De rechter heeft niet gezegd dat onze stikstofuitstoot te hoog lag. Enkel dat onze wetten niet in lijn zijn met het EU-recht. Kijkt u zelf maar.

Een voorbeeld van hoe het ook kan is Duitsland. Daar zijn de stikstofregels ruimer en realistischer. Die regels zijn tegelijkertijd helemaal in lijn met het EU-recht. FVD wil de Duitse stikstofregels in Nederland invoeren. Zo kunnen we gewoon doorbouwen, boeren de ruimte geven, onze banen beschermen én met 130 km/u blijven doorrijden. Er zijn dus helemaal geen acute 'natuurproblemen' met stikstof. Onder het mom van ecologische 'noodzaak' drukt de groene politie haar dictatoriale wil door. Zonder dat iemand daarvoor heeft gestemd. Triest om te zien hoe VVD en CDA zich totaal hebben overgegeven. Dit moet anders en dit kan anders. Forum voor Democratie wil de politiek in Nederland veranderen en gezond verstand terugbrengen."

In onderstaande figuren wordt de emissie van NOx en NH3 door verschillende sectoren naar de lucht van 1990 tot en met 2017 weergegeven (1 kiloton is gelijk aan 1 miljoen kilogram).Bron: TNO - onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer
Bron: TNO - onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer

TNO: Nederland relatief grootste producent stikstof van Europa. Nederland produceert per hectare de grootste hoeveelheid stikstof van heel Europa.

 

Niet een klein beetje meer, maar gemiddeld vier keer zo veel. En er komt drie keer meer Nederlandse stikstof in het buitenland terecht, dan er vanuit andere landen bij ons binnenkomt, waardoor Nederland een netto-exporteur van stikstof is.

 

Dat blijkt uit een factsheet die onderzoeksbureau TNO heeft gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer. Uit de vergelijking met andere Europese landen blijkt dat Nederland op eenzame hoogte staat (zie grafiek links).