OP trekt ten strijde tegen de invoering van toeristenbelasting

 

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 is een amendement van het CDA aangenomen dat regelt dat invoering kan plaatsvinden met verwachte structurele inkomsten van € 12.000 per jaar voor de gemeente.

 

Het ging er om inkomsten voor de gemeenten te organiseren; het ging er niet om eerst met elkaar in de commissie en in de Raad na te denken over de wenselijkheid van wel of niet invoeren van toeristenbelasting. Procedureel is het niet netjes gelopen.

 

Kijken we naar de omliggende gemeenten en de gemeenten in een cirkel rondom Papendrecht, dan valt op dat de gemeenten[1] Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Albrandswaard, Zwijndrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht geen toeristenbelasting kennen. Het is onverstandig in Papendrecht toeristenbelasting in te voeren omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven in Papendrecht nadelig zal beïnvloeden. Ook betekent dit een onwelkome lastenverzwaring.

 

De coalitie (van landelijke partijen VVD/CDA/PvdA/D66/GroenLinks/CU/SGP) heeft altijd beweerd dat lastenverzwaring, ook lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, onwenselijk is. Maar met de invoering van de precariobelasting én de invoering van de toeristenbelasting doet de coalitie in de praktijk precies het tegenovergestelde. Onafhankelijk Papendrecht is hiervan geen voorstander.

 

Volgens ons heeft er geen overleg tussen de gemeente en/of het gemeentebestuur met het mkb/ondernemers over de plotselinge invoering van toeristenbelasting plaatsgevonden. Dit lijkt in strijd te zijn met de intenties zoals deze door de coalitie bij de start van deze periode zijn afgegeven.

 

“Het is een slechte zaak toeristenbelasting in te voeren, er zijn meer argumenten tegen dan voor invoering te geven. De gemeente moet met het Rijk in gesprek gaan, want doordat het Rijk bewust te weinig middelen verstrekt aan de gemeente, komt de gemeente financieel in de knel. Je moet dat niet op de ondernemers verhalen, dan ben je verkeerd bezig”, aldus Lammers.

 

[1] Bron: COELO, Groningen

Je leest hier meer over op Papendrecht.net

Brief VVV Zuid-Holland over intrekking subsidie
1235_001.pdf
Adobe Acrobat document 84.0 KB
Inbreng OP tegen invoering toeristenbelasting in Papendrecht
Oplegnotitie_Toeristenbelasting_niet_inv
Adobe Acrobat document 209.5 KB