· 

Onderzoek ook andere combinatiemogelijkheden voor een nieuwe coalitie

 

Onze brief aan de raadsleden
In de bijlage stuur ik jullie een afschrift van onze brief aan de burgemeester. Graag licht ik deze brief aan jullie toe.

Lees de brief via deze link.
Recent was ik op bezoek bij een Papendrechtse ondernemer en hij vertelde mij waarom hij zo succesvol was. Hij zei het volgende: “Je moet je onderscheiden én je moet goed naar je klanten luisteren!”.
Als we nu naar onze eigen gemeenteraad kijken dan zien we het volgende. De zittende (coalitie-) partijen hebben voor de verkiezingen al met elkaar afgesproken dat zij met elkaar door wilden gaan.
Toen kwamen de verkiezingen (16 maart) en de coalitiepartijen verloren drie zetels. Dát is een signaal van de kiezers aan de politiek. Dat signaal wil zoveel zeggen als: we zijn niet super enthousiast over de manier waarop jullie het hebben gedaan. Waren de kiezers wel enthousiast geweest, dan zouden er meer stemmen op de zittende coalitie zijn uitgebracht. (3 zetels? PAB verloor er 4 en SGP won er 1).
De kunst is bij verkiezingen: hoe ga je om met de uitslag? En kun je een goede vertaling maken naar een nieuwe coalitie voor de komende vier jaren? Om ons daarbij te helpen hebben we een informateur aangesteld.
De informateur heeft gesproken met alle partijen en een rapport opgesteld. Tegenvallend was dat de informateur haar opdracht heeft beperkt tot het opschrijven van wat partijen willen. Daar komt dan uitrollen het voortzetten van de zittende coalitie aangevuld met de VVD. De drie zetels die de coalitiepartijen hadden verloren worden op die manier weer gladgestreken met de zetels die deze partij meebrengt.
Terug naar het voorbeeld van de ondernemer hierboven. De partijen hebben zich allemaal van elkaar onderscheiden. Met hun programma, met hun campagne en zo verder. Toch is er ook sprake van een gemeenschappelijke noemer: in het rapport van de informateur staat dat er voldoende overlap is in de programma’s. Hieruit kun je afleiden dat er in programmatische zin tussen alle partijen voldoende raakvlakken aanwezig zijn.
Maar nu de vermaning van de ondernemer dat je ook goed naar je klanten moet luisteren! Voor ons als politieke partijen vormen de klanten onze kiezers. En de kiezers hebben een heel duidelijk signaal afgegeven. En volgens ons is het van belang dat we dat signaal serieus nemen en niet doen alsof de verkiezingen voor niks hebben plaatsgevonden.
Bij de landelijke politiek zagen we hetzelfde gebeuren: Rutte III ging over in Rutte IV ondanks alle beloften van een nieuwe bestuurscultuur en zo verder. Dat holt het vertrouwen in de democratie uit, omdat mensen de vernieuwing die ze willen niet terug zien.
We zitten op dit moment nog in de fase dat we ook andere combinatiemogelijkheden kunnen onderzoeken. Een Raadsprogramma lijkt dan niet haalbaar te zijn, maar ook hier heeft de informateur alleen maar opgeschreven wat partijen hebben gezegd, wij betwijfelen dat. Samenwerking kunnen we realiseren, als we maar wat creatiever zouden zijn en ook andere combinatiemogelijkheden zouden willen onderzoeken.
Er zijn goede argumenten voor te geven om niet zomaar door te gaan met de zittende coalitie, aangevulde met de VVD. De informateur somt deze argumenten ook op in haar rapport. Volgens ons is het belangrijk om ook deze combinatiemogelijkheden te onderzoeken.
Wij nodigen andere partijen uit met ons mee te denken en te onderzoeken of er een andere combinatiemogelijkheid bestaat die beter is dan de voortzetting van de zittende coalitie aangevuld met de VVD. Mocht de grote meerderheid van jullie het wel best vinden, dan zullen wij dat accepteren. Maar wij hopen dat bij jullie ook de wens bestaat met elkaar te onderzoeken welke combinatiemogelijkheid de beste is voor het bestuur van de gemeente Papendrecht.