· 

André Stremler ontvangt een koninklijke onderscheiding

André Stremler
André Stremler

Op maandag 28 maart jl. namen de raadsleden en duo raadsleden, die niet gekozen waren of hadden besloten niet door te gaan, afscheid van de gemeenteraad van Papendrecht. Een aantal raadsleden ontving een speciale speld als dank voor hun inzet namens de gemeente Papendrecht. Aan het einde van de avond werden twee raadsleden in het bijzonder in het zonnetje gezet: André Stremler en Jaap Hoogeveen: zij werden allebei geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

 

Wat een gedenkwaardige afsluiting van een feestelijke bijeenkomst had moeten worden werd verstoord door een wel heel ongemakkelijke en tenenkrommende speech van Jaap Hoogeveen, die namens het PAB de heer Stremler een trap na gaf waar de honden geen brood van lusten. Veel mensen die ik de afgelopen weken heb gesproken spreken er schande van! De heer Hoogeveens speech getuigde van een volstrekt gebrek aan klasse en respect.

 

Eerder op de avond had mevrouw Adrie van den Adel in nette bewoordingen geschetst dat er grote interne problemen en misstanden binnen het PAB bestonden en dat dát voor haar reden was het PAB en de lokale politiek te verlaten. Zo was het College niet transparant, was er sprake van een ongelijke informatiepositie in de raad en ontbrak het aan dualisme (kritisch durven zijn over de eigen wethouder). Haar verhaal had in de kern als boodschap dat er een frisse wind nodig is in de Papendrechtse lokale politiek en dat de gemeenteraad veel beter moest gaan samenwerken. Het PAB is daarvoor in haar ogen niet de partij om hieraan leiding c.q. mede vorm te geven.

 

De onderlinge verhoudingen binnen de fractie van het PAB waren het afgelopen half jaar zo slecht dat veel verontrustende geluiden naar buiten sijpelden. Zo had de heer Stremler een integriteitskwestie rond mevrouw van Wijngaarden aangekaart. Maar hij kreeg hiervoor binnen de PAB fractie geen gehoor, omdat mevrouw van Wijngaarden erop stond om de woordvoering zelf te doen. De fractieleiding en de wethouder (Janssen) steunden haar en zetten de heer Stremler op een zijspoor. De heer Stremler had ten stelligste afgeraden dat mevrouw van Wijngaarden vanwege de in zijn ogen ernstige belangenverstrengeling de woordvoering zou doen bij de verkoop en ontwikkeling van de van Wijngaarden locatie (de benzinepomp annex garage was in bezit van de broer van mevrouw van Wijngaarden). De zaak liep intern zo hoog op dat de heer Stremler, die bijna 30 jaar actief is geweest in de Papendrechtse politiek, zich genoodzaakt zag om zijn lidmaatschap van het PAB op te zeggen.

 

De heer Hoogeveen besloot de avond van de 28e maart in een speech met een tenenkrommende aanval op de heer Stremler die hij ervan betichtte niet loyaal te zijn en de feiten rondom de integriteitszaak naar buiten gebracht te hebben. Bizar genoeg hemelde de heer Hoogeveen partijgenoot mevrouw van Wijngaarden op ten overstaan van een ieder. De heer Hoogeveen sprak nota bene ook over de slechte onderlinge omgangscultuur maar gaf in onze optiek de facto zelf het verkeerde voorbeeld. Zijn speech ontbeerde de wellevendheid die je van een plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad zou mogen verwachten. Veel mensen die dit aanschouwden waren na afloop ernstig geschokt over zijn speech. Het zette bovendien een domper op wat een feestelijke avond had moeten zijn.

 

Zoals we hebben gezien werden er de afgelopen dagen weer veel woorden gewijd aan de lage opkomst bij de verkiezingen (47%). Maar het valt te vrezen dat als de Papendrechtse inwoners dit soort praat zouden aanschouwen, er over vier jaar helemaal niemand meer gaat stemmen. Wie de uitzending wil bekijken kan dat doen via deze link. De betreffende speeches zijn te zien vanaf ongeveer 1 uur.

Artikel
Boegbeeld van PAB zegt lidmaatschap op.p
Adobe Acrobat document 595.4 KB