· 

Duidingsdebat vrijdag 18 maart Gemeenteraad van Papendrecht

Ruud Lammers van OP glundert. Zijn partij verdubbelt het zetelaantal. © Mathieu Veltman
Ruud Lammers van OP glundert. Zijn partij verdubbelt het zetelaantal. © Mathieu Veltman

Tekst OP bij het Duidingsdebat

 

Onafhankelijk Papendrecht is blij en dankbaar voor alle stemmen die de inwoners in de afgelopen dagen op ons hebben uitgebracht en het vertrouwen dat zij daarmee in ons hebben gesteld.


OP heeft zich acht jaar lang ontzettend actief ingezet. Dat heeft ertoe geleid dat wij zijn gegroeid van één zetel in 2014 naar vier zetels in 2022 en dat we nu de tweede politieke partij in Papendrecht zijn.

 

Wij feliciteren de partijen die meer stemmen dan in 2018 hebben gekregen of hun positie konden behouden.

 

Tegelijkertijd staan wij als plaatselijke politieke partijen ook voor een behoorlijke opgave.
De opkomst was lager dan ooit. Een deel van de kiesgerechtigde inwoners heeft dit jaar niet de moeite genomen om te gaan stemmen, omdat ze het vertrouwen in de politiek kwijt zijn, zo vernamen we niet alleen in de media maar ook van mensen op straat.

 

De recente interne problemen binnen het PAB hebben daarin vermoedelijk een rol gespeeld.
Van de negen raadsleden is het merendeel voor het einde van de termijn vertrokken.
Het afgelopen half jaar lukte het PAB niet om hun 9e raadszetel in te vullen.
Tegen een van de drie raadsleden loopt op dit moment een integriteitsonderzoek.
En dan, een week geleden, het vertrek van André Stremler vanwege, wat hij zegt, een structureel gebrek aan overleg en ernstige integriteitsproblemen binnen het PAB.


Dat deze problemen ook veel inwoners zorgen baart, blijkt uit het verlies van vier zetels, een ontwikkeling die we niet eerder bij PAB hebben gezien.    
Gelet op deze recente ontwikkelingen ligt het allerminst voor de hand dat PAB de lead neemt.
PAB zal eerst hun interne problematiek, waaronder begrepen de integriteitskwestie, moeten oplossen.


Hoe nu verder?
Waar we naartoe willen is een stabiele basis binnen onze gemeentepolitiek.
Het is daarbij belangrijk ons te realiseren, dat wij voor de grote opgave staan om het vertrouwen van inwoners in de politiek te herstellen.
De verkiezingsopkomst geeft nog meer het besef dat het anders kán en anders moét.
We kunnen niet op dezelfde voet zo doorgaan.
Wij moeten als partijen voor, naast én achter onze inwoners staan.
De  betrokkenheid van inwoners bij hun eigen omgeving vergroten en hen meer zeggenschap geven in processen die leiden tot besluitvorming.
Ze uitnodigen voordat we plannen maken en belangrijke beslissingen nemen, hun vragen beantwoorden en luisteren naar wat zij willen behouden of anders willen in onze gemeente.
Transparant zijn en bereid tot zelfreflectie.

 

Daarom stelt OP, in plaats van - of naast coalitieonderhandelingen, een nieuwe koers binnen de Papendrechtse politiek voor, namelijk een raadsakkoord.   
Waarin iedere partij wordt betrokken bij het vastleggen van hoofdlijnen waarover we het eens zijn en die richting geven aan het beleid binnen onze gemeente.
In een raadsbreed akkoord staan niet ónze partijbelangen centraal, maar het belang van onze inwoners. Hierin werken we allemaal samen om de kloof die is ontstaan, te dichten, het vertrouwen te herstellen en vooruit te komen. Mét elkaar en niet tégen elkaar.

 

OP neemt graag het initiatief om hiermee en voor Papendrecht aan de slag te gaan.
Een nieuwe wind, een nieuwe koers met de inwoners als kompas.
Waar niemand langs de zijlijn staat, alle partijen hun eigen politieke inbreng en expertise hebben en  we samen dingen voor elkaar krijgen.


Dat is de visie van OP, daar staan wij voor en dit is de opdracht die wij graag aan de informateur  meegeven.

Printbare versie tekst OP bij het Duidingsdebat
Duidingsdebat 18 maart 2022.pdf
Adobe Acrobat document 398.2 KB

Ruud Lammers (OP): "We zijn heel blij met de winst van 2 zetels en dat Onafhankelijk Papendrecht nu de tweede partij van Papendrecht is geworden met 4 zetels. We willen onze kiezers daarvoor uiteraard van harte dankzeggen!

Nu we de tweede partij van Papendrecht zijn geworden verplicht dat ons in onze visie ook tot de bereidheid om verantwoordelijkheid te gaan dragen in het College. Maar eerst komt er na het duidingsdebat op vrijdag 18 maart een informatiefase onder leiding van een onafhankelijke informateur. Deze gaat alle mogelijke combinaties van samenwerking tussen partijen in kaart brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat er in plaats van het klassieke oppositie-coalitie model een Raadsakkoord komt waarbij een gemeenschappelijk gedeeld programma leidend is. Dát programma wordt dan, in opdracht van de gemeenteraad, uitgevoerd zodat we écht progressie boeken bij het leuker én beter maken van onze gemeente. Alle zaken waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat kunnen tot vrije kwestie wordt bestempeld, wat het debat in de gemeenteraad ten goede zal komen. Het broodnodige herstel van vertrouwen in de lokale democratie, de opkomst bedroeg slechts 47,3%, is een belangrijke prioriteit. Onafhankelijk Papendrecht sluit bij toekomstige samenwerking geen enkele partij op voorhand uit."

Procesverbaal uitslagen gemeenteraadsverkiezingen gemeente Papendrecht
Procesverbaal P22-2.pdf
Adobe Acrobat document 938.7 KB