· 

Inbreng (OP) bij de tweede gespreksronde met de informateur

Fractie OP
Fractie OP

Inbreng Onafhankelijk Papendrecht (OP) bij de tweede gespreksronde met de informateur

Inzet voor de nieuwe coalitie (2022-2026): breed samengesteld en stabiel; verbindend tussen partijen, tussen de flanken en tussen de gemeenteraad en het college, wat recht doet aan de uitslag.

 

Verkiezingsuitslag gemeente Papendrecht 16 maart 2022

 
                 

Verkiezingen

2022

   

2018

   

daling/ stijging

daling/ stijging

 

aantal

percentage

 

aantal

percentage

 

aantal

percentage

Partijen

stemmen

stemmen

 

stemmen

stemmen

 

stemmen

stemmen

                 

PAB

2405

19,80%

 

4409

33,10%

 

-2004

-45,45%

OP

1876

15,44%

 

1069

8%

 

807

75,49%

VVD

1635

13,46%

 

1402

10,50%

 

233

16,62%

CDA

1354

11,15%

 

1434

10,80%

 

-80

-5,58%

CU

1294

10,65%

 

1391

10,40%

 

-97

-6,97%

D66

1046

8,61%

 

1048

7,90%

 

-2

-0,19%

SGP

927

7,63%

 

883

6,60%

 

44

4,98%

PvdA

816

6,72%

 

851

6,40%

 

-35

-4,11%

GroenLinks

795

6,54%

 

844

6,30%

 

-49

-5,81%

 

12148

100,00%

 

13331

100,00%

     

 

Op basis van de verkiezingsuitslag stellen wij voor een coalitie te vormen die over een stabiele meerderheid beschikt en die zo breed mogelijk is samengesteld. Hiermee bedoelen we een coalitie die verbindend is ten aanzien van partijen, tussen de flanken en tussen de gemeenteraad en het college, met focus op het inwonersbelang (in plaats van het partijbelang) en met focus op het terugwinnen van vertrouwen van de inwoners in de plaatselijke politiek.

 

Echt veel beter luisteren naar de inwoners en gevolg geven aan de signalen die de kiezers op 16 maart hebben afgegeven. Dat is nodig in verband met de stevige opgaven voor de komende periode, waarbij te denken valt aan de energietransitie, economische vraagstukken, sociaal beleid, nieuwbouw VO scholen, wonen, mobiliteit en de vluchtelingenopvang. Ook de bestuurlijke vernieuwing moet de komende periode van de grond komen.

 

Van belang is in onze visie dat partijen actief de verbinding met elkaar en met de samenleving gaan opzoeken. OP heeft daarom bij het duidingsdebat voorgesteld een Raadsakkoord te onderzoeken. Niet alleen vanuit de gedachte dat zo min mogelijk partijen moeten worden uitgesloten, maar ook vanuit de gedachte dat een stabiele en politiek-bestuurlijk sterke coalitie nodig is die op voldoende draagvlak kan rekenen. Dat neemt niet weg dat wij ook prima kunnen leven met het traditionele coalitie-oppositie model zoals dat gebruikelijk is in Papendrecht. Van belang lijkt daarbij in elk geval dat het nieuwe college niet alleen politiek bestuurlijk krachtig en kundig is, maar ook in staat is om bruggen te slaan naar de samenleving. Het betrekken van de inwoners bij de lokale politiek, échte participatie, vormt gedurende de hele periode een beleidsspeerpunt wat OP betreft.

 

We hebben geen partijen uitgesloten omdat we fundamenteel geloven in de kracht van samenwerking, zeker als daartoe de wil bestaat. Dat neemt niet weg dat, hoewel het PAB de meeste stemmen heeft gekregen, het volgens ons niet voor de hand ligt dat zij deel gaan uitmaken van een nieuwe coalitie, vanwege twee belangrijke signalen:

  • Extern signaal: het aantal stemmen op PAB is bijna gehalveerd;
  • Intern signaal binnen het PAB: boegbeeld André Stremler is opgestapt, er is een lopend integriteitsonderzoek tegen een van de raadsleden plus de helft van de raadsleden is in het afgelopen half jaar gestopt. PAB raadslid Adrie van den Adel heeft op 28 maart tijdens het afscheid van de raad in haar speech interne problemen en de bestuurscultuur binnen PAB benoemd, waaronder: 

·        Geen mogelijkheid tot dualisme;

·        Gebrek aan transparantie;

·        Niet ieder raadslid kreeg de beschikking over dezelfde informatie;

·        Werd te vaak belemmerd in haar handelen als raadslid;

·        Had graag willen doorgaan maar de cultuur binnen PAB hield haar tegen;

·        Er is een frisse wind nodig en oud gedrag moet verdwijnen.

Het ontbreekt binnen PAB op dit moment aan stabiliteit. Dat vormt een groot risico voor een coalitie.

 

OP neemt graag het voortouw in het vormen van een coalitie. De combinaties van onze voorkeur vertrekken op basis van het feit dat OP de winnaar is van deze verkiezingen; dat de christelijke partijen zich hebben gehandhaafd met een kleine plus voor de SGP en met elkaar optrekken; en dat D66 en PvdA stabiele partijen met bestuurservaring zijn die informeel hebben aangegeven samen te willen werken met OP. De balans tussen christelijke en niet-christelijke partijen is in evenwicht en zes partijen werken samen en dat doet recht aan de uitgebrachte stemmen. Ook voor een andere potentieel succesvolle combinatie staan wij open. We hebben begrepen dat de christelijke partijen samen willen optrekken maar voor het geval dat niet zo is zien wij ook  mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld een samenwerking met de VVD. De combinatie OP VVD CDA D66 PvdA zou dan ook een goede, kansrijke én werkbare combinatie kunnen zijn.