· 

Wetenswaardigheden - Nieuwsbrief september 2021

  1. Op zaterdag 18 september staat Onafhankelijk Papendrecht op winkelcentrum Westpolder. Onafhankelijk Papendrecht komt graag met u in contact. Vandaar dat wij regelmatig op straat te vinden zijn. Graag maken wij met u een praatje en horen we van u wat er volgens u beter kan bij de gemeente Papendrecht. Lees er meer over.
  2. We blijven de ontwikkelingen rond de coronapas kritisch volgen. De voorgenomen invoering van de coronapas betekent dat er inbreuk kan worden gepleegd op het grondrecht van medische privacy. Door telkens weer aan niet-artsen te moeten bewijzen dat je als inwoner van Papendrecht gezond bent. Lees er meer over.
  3. Onafhankelijk Papendrecht wil graag het debat aangaan over stralingsrisico's in de publieke ruimte. Er zijn inwoners in Papendrecht, bij ons bekend, die ziek zijn (geworden) van de toegenomen straling. Er komen steeds meer zendmasten bij en dat zorgt voor meer straling in de publieke ruimte. De Gezondheidsraad heeft in een rapport dat vorig jaar verscheen aanbevolen dat gemeenten hier eens goed naar kijken en waar mogelijk het zogenaamde voorzorgsprincipe toepassen. Dat houdt in dat gemeenten in kaart moeten brengen waaruit de gezondheidsrisico's bestaan, die samenhangen met de toename van zenderstraling. Dan is het natuurlijk wel zo handig om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar daar heeft de Agendacommissie dus geen zin in. De Agendacommissie hoort echter politiek neutraal te zijn: het is niet de taak van de Agendacommissie om onderwerpen buiten bespreking van de commissie c.q. de gemeenteraad te houden. We leven immers in een democratie; dat houdt in dat gekozen volksvertegenwoordigers, via hun fractie, onderwerpen ter bespreking kunnen aandragen. De Agendacommissie is niet het orgaan dat hierover mag beslissen en de conclusie is dan ook dat deze haar boekje te buiten is gegaan door het onderwerp 'stralingsrisico's in de publieke ruimte' niet te agenderen. Lees er meer over.
  4. Bij de recente 'deal' rond de verkoop van het voormalige bibliotheekpand aan de Markt bleek dat de financiële verordening geactualiseerd diende te worden. De greep van de gemeenteraad op uitgaven door het College wordt sterker als de door de fracties van D66 en OP bepleite aanpassingen van de financiële verordening van de gemeente Papendrecht worden doorgevoerd. Dat is nodig om (financiële) besluitvorming in de gemeente transparanter, inzichtelijker en democratisch beter controleerbaar te maken. Inmiddels gaf de commissie ABZ afgelopen maandag groen licht om hierover verder met elkaar te praten en met een gezamenlijk raadsvoorstel te komen. Lees er meer over.
  5. Wij hebben vragen aan het College gesteld over de noodzaak tot het opruimen van zwerfafval en plastic peuken van filtersigaretten. Lees er meer over.