· 

Advies tot niet actief handhaven op controle coronapas in de gemeente

Open brief aan de burgemeester van Papendrecht

 

Vanaf 25 september aanstaande is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het zogenaamde coronatoegangsbewijs (ook wel in de volksmond de coronapas genoemd) voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats.

 

Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking aan steunmaatregelen. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app Corona Check Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

 

Wij constateren dat met het invoeren van de coronapas de zwaar getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen en de evenementenbranche, opnieuw worden gepakt met maatregelen waarvan eerder werd gezegd dat die niet zouden komen. Wij constateren dat voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat het door premier Rutte toegezegde geld voor zogenaamde extra handjes, om te controleren of bezoekers een coronapas bij zich hebben, weinig zin heeft omdat er op korte termijn te weinig handhavers beschikbaar zouden zijn. Tevens constateren wij dat veel horecazaken, ook in Papendrecht, zich openlijk hebben uitgesproken en weigeren om naar de QR-code te vragen.

 

Op grond van deze constateringen adviseren wij u als burgemeester niet actief te handhaven op de controle op de coronapas bij de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche, maar de beperkte capaciteit juist daar in te zetten waar deze harder nodig is. Denk aan het leefbaar houden van het dorp, het waakzaam zijn tegen auto-inbraken en diefstal, alsmede het tegengaan van de rommel die, om slechts een recent voorbeeld te noemen bij de Bethlehem kerk, op straat wordt gedeponeerd. De politie-inzet en -capaciteit is al jaren zeer gering in Papendrecht, gegeven de verwaarlozing van dit dossier door opeenvolgende plaatselijke gezagsdragers.

 

Als plaatselijke politieke groepering maakt Onafhankelijk Papendrecht zich grote zorgen over de onzekerheid en angst die steeds meer mensen hebben door belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in de wereld, waaronder Corona. Als onafhankelijke partij in onze gemeente zien we dat grondrechten en burgerbelangen steeds verder onder druk komen te staan, zelfs opzij worden geschoven. Dat is onacceptabel. Te lang hebben we in vertrouwen 'Den Haag' de ruimte gegeven, maar we komen nu op een punt dat we duidelijke keuzes moeten maken en duidelijke grenzen moeten trekken. De voorgenomen invoering van een zgn. coronapas is zo'n besluit uit ‘Den Haag’ waar wij als gemeentelijke onafhankelijke politieke partij zo'n grens trekken. Naast de stellingname tegen de invoering van een coronapas vestigen wij ook graag uw aandacht op andere gerelateerde zaken, waarbij telkens grondrechten, burgerbelangen en het gezonde verstand de basis vormen voor het aandragen van alternatief beleid dat geen mensen uitsluit, maar mensen juist met elkaar verbindt. Het valt ons op dat de mainstream politieke partijen een beleid van uitsluiting voorstaan.


De voorgenomen invoering van de coronapas betekent dat er inbreuk kan worden gepleegd op het grondrecht van medische privacy. Door telkens weer aan niet-artsen te moeten bewijzen dat je als inwoner van Papendrecht gezond bent. De aangemerkte bedrijven (horeca, culturele instellingen enz.) die aan de door ‘Den Haag’ opgelegde regels voldoen mogen dan ook niet meer al hun klanten bedienen, maar slechts een geselecteerd deel daarvan. Die opgelegde tweedeling vanwege het regeringsbeleid komt zo ook in onze gemeente terecht en tast de grondrechten van de inwoners van Papendrecht op onaanvaardbare wijze aan. Daarom spreken wij van Onafhankelijk Papendrecht ons uit tegen de invoering van een coronapas. In lijn met ons verkiezingsprogramma komen wij OP voor de Papendrechtse inwoners en staan wij pal voor de verdediging van hun vrijheidsrechten.

 

In onze beleving is de samenleving er voor iedereen; de plaatselijke samenleving is er voor iedere Papendrechter, en dat houdt in dat wij geen groepen mogen uitsluiten. Inclusie is het devies, en dat gold het algemeen beleid van de gemeente Papendrecht tot dusverre. Nu wordt hier door de regering Rutte en de mainstream partijen een inbreuk op gemaakt, want er wordt onderscheid gemaakt tussen (1) de groep wel-gevaccineerden, die zich bij ‘de regels’ neerlegt, en (2) de groep niet-gevaccineerden, die zich niet bij ‘de regels’ zou neerleggen? Deze tweedeling is onheus en schendt op grove wijze de grondrechten van de tweede groep. De regering geeft ruim baan aan de komst van de surveillance maatschappij. In zo’n maatschappij kan de regering bepalen welke rechten een individuele burger nog heeft of niet meer heeft. Dat impliceert de ultieme dystopische ‘samenleving’, die haaks staat op het liberalisme en de algemeen doorvoelde vrijheid.

 

Het virus is met een vaccinatiegraad van rond de 85% grotendeels bedwongen, op medisch vlak dienen er reparaties plaats te vinden (uitbreiding opvangcapaciteit van de intensive care om een voorbeeld te noemen). Op het gebied van de grondrechten dienen er reparaties plaats te vinden door de landelijke politiek (de inperking van vrijheidsrechten dient te worden teruggedraaid). Intussen kunt u een waardevolle bijdrage leveren door voor maatschappelijke inclusie op te komen en de verdeel-en-heers-tactieken van de regering en de mainstream politieke partijen te nuanceren, door ons advies tot het niet actief handhaven op controle van de coronapas in Papendrecht op te volgen.

Printbare versie brief over niet actief handhaven op de controle van de coronapas in Papendrecht
OP -brief niet actief handhaven coronapa
Adobe Acrobat document 160.7 KB