· 

Vragen over voorgenomen bezuinigingen

Foto: Stockfoto 123RF, de Klaroen
Foto: Stockfoto 123RF, de Klaroen

PAPENDRECHT • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de voorgenomen bezuinigingen.

 

De gemeente is van plan om ruim 500.000 euro te gaan besparen op de subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. Het is de bedoeling dat de vermindering van de subsidies ingaat in 2022. Bekend is geworden dat de bibliotheek en Sterk Papendrecht hard worden getroffen door de bezuinigingen. De grootste besparing op het subsidiebudget is het gefaseerd afbouwen van 200.000 euro subsidie aan de bibliotheek. Daarnaast wordt ook bij Sterk Papendrecht in drie jaar tijd 150.000 euro bezuinigd.

 

Maar er zijn nog veel meer verenigingen die gekort gaan worden, zoals RTV Papendrecht, het Beeldenpark, het Sportgala en de speeltuinen. De fractie van OP wil weten om hoeveel euro’s het gaat per organisatie of vereniging.

 

Er is al veel kritiek gekomen vanuit de verenigingen op de voorgenomen bezuinigingen. Zo heeft de stichting achter de beeldenboulevard langs de rivier verklaard dat het voortbestaan in het geding komt. De bibliotheek van Papendrecht maakte eveneens bekend dat het voortbestaan van de bibliotheek ernstig bedreigd wordt. De komende tijd kunnen de getroffen organisaties beroep aantekenen tegen de voorgestelde bezuinigingen. Dit zullen ze naar verwachting vrijwel allemaal doen.

 

Bron: de Klaroen

Uit ons archief, blog van 4 oktober 2019

Arno Janssen, Papendrechts Algemeen Belang
Arno Janssen, Papendrechts Algemeen Belang
Corine Verver, Papendrechts Algemeen Belang
Corine Verver, Papendrechts Algemeen Belang
Pieter Paans, CDA
Pieter Paans, CDA
Kees de Ruijter, ChristenUnie
Kees de Ruijter, ChristenUnie

De ongemakkelijke waarheid is dat het College van B&W van Papendrecht het Drechtstedenbestuur steunt bij de keuze voor hardvochtige bezuinigingen op de in sociaal opzicht zwakste mensen in de samenleving.

 

Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur op tafel om de bezuinigingen hoofdzakelijk ten laste te brengen van de sociaal zwaksten in de samenleving. Door deze bezuinigingen toe te staan zijn we in één klap weer terug bij af wat betreft het voorkomen van duurdere zorg. In onze ogen niet acceptabel en onverkoopbaar naar de kiezer. En bovendien: omdat de gemeenten indertijd hebben zitten blunderen bij de onderhandelingen gaan zij nu de zwaksten hiervoor laten opdraaien? Dát is allerminst fraai. Lees er meer over hier.

 

De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn wat onze fractie betreft niet acceptabel. Indertijd hebben de gemeenten niet goed met het Rijk onderhandeld door de decentralisaties met ingang van 2015 te gaan doen (de gemeenten konden het immers beter) onder gelijktijdige bezuiniging van ruim vier miljard euro. Een reparatie hiervan met een paar honderd miljoen veranderde hier niet veel aan. Daarom hebben wij op 1 oktober een amendement ingediend. Lees er meer over hier.

 

De Papendrechtse coalitie van Papendrechts Algemeen Belang, het CDA en de combinatie ChristenUnie / SGP kiest voor een conservatief beleid dat de sociaal zwakste mensen in de samenleving keihard treft. Het College van B&W van Papendrecht verschuilt zich achter het Drechtstedenbestuur, maar heeft in de persoon van wethouder Pieter Paans (CDA) een vertegenwoordiger in het Drechtstedenbestuur, dat met volledige instemming met draconische bezuinigingsvoorstellen komt. Het is een schizofrene situatie, want het College van B&W van Papendrecht komt dan weliswaar zelf niet met de voorstellen, dat doet het Drechtstedenbestuur, maar het College van B&W van Papendrecht is er wel verantwoordelijk voor. De verbindende schakel in het Drechtstedenbestuur is wethouder Pieter Paans (CDA).

 

Het Papendrechts Algemeen Belang kiest voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. Het CDA kiest voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. De ChristenUnie / SGP, door de heer Kees de Ruijter gerepresenteerd in het College van B&W van Papendrecht, kiezen voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. De coalitie van de lokale partij PAB met de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP kiest dus voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving.

Artikel in het Algemeen Dagblad Drechtsteden
Artikel in het Algemeen Dagblad Drechtsteden